Relaties

 • Ouders

  Ouders 

  Voor Wellantcollege is de dialoog met ouders belangrijk. We hechten dan ook grote waarde aan actieve Ouderadviescommissies en Ouderraad. Lees meer »

   

 • Leerlingen

  Leerlingen 

  Medezeggenschap van deelnemers (studenten, leerlingen) vindt vooral op de vestigingen plaats, de plek waar het onderwijs gegeven wordt... Lees meer »

   

 • Medewerkers

  Medewerkers 

  Wellantcollege heeft een centrale ondernemingsraad (OR) bestaande uit een vertegenwoordiging van het personeel. Lees meer »

   

 • Samenwerkingen

  Samenwerkingen 

  Onderwijs is samenwerken. Dat blijkt uit de vele convenanten, samenwerkingsverbanden en regionale arrangementen die Wellantcollege is aangegaan. Lees meer »