Leerbedrijf zijn voor BPV

Print

 

Algemene informatie over Beroepspraktijkvorming (BPV)

Het leren in de praktijk, op uw bedrijf, staat bekend als stage lopen. Wij noemen het beroepspraktijkvorming (BPV). Beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Niet alleen leert de deelnemer de theorie in praktijk te brengen. Zij leren bovendien hoe je in een bedrijf moet functioneren, over de omgang met collega’s en wat er verwacht wordt aan zelfstandigheid en werkhouding. De deelnemers van nu zijn de werknemers van morgen.

Voordelen voor u als BPV-leerbedrijf 

  • u heeft de kans om potentiële werknemers te leren kennen;
  • u kunt bijdragen aan het opleiden van gemotiveerd en vakkundig personeel; 
  • de deelnemer brengt kennis mee waar u als bedrijf iets aan heeft.

Alle voordelen en meer informatie over de BPV, vindt u in onze brochure.

De brochure 'Leerbedrijf gezocht' kun u ook downloaden als pdf-bestand

Subsidie

Leerbedrijven met een deelnemer van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) komen  in aanmerking  voor overheidssubsidie. Deze subsidie is bedoeld als compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Meer informatie over deze subsidie vindt u in de brochure van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In sommige gevallen kunt u als leerbedrijf ook een beroep doen op subsidies uit opleidingsfondsen. Dit zijn sectorale, veelal aan CAO gekoppelde fondsen. Via www.colland.nl  kunt u nalezen of er een dergelijk fonds bestaat in uw sector.

Salaris of vergoeding

De BBL-deelnemer is als werknemer bij u in dienst en staat (meestal) op de loonlijst. Het salaris wordt, indien van toepassing, bepaald door de cao en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Een deelnemer van de beroepsopleidende leerweg (BOL) ontvangt geen beloning van het leerbedrijf. Een onkosten- en/of reiskostenvergoeding mag wel. Echter: zodra deze vergoeding hoger is dan de gemaakte onkosten, is premieafdracht verschuldigd.

Begeleiding op het leerbedrijf

Deelnemers komen bij u op het bedrijf het vak leren. U als praktijkopleider ondersteunt de deelnemer heel direct in dit leerproces. U geeft werkopdrachten en instructies, bespreekt de werkzaamheden van de deelnemer en geeft hem tips en adviezen over leren en functioneren. U houdt de voortgang en planning in de gaten. U voert gesprekken met de deelnemer en de coach van school. Wellantcollege biedt u houvast in het begeleidingsproces  door middel van een BPV-informatiemap met standaardformulieren en een aanspreekpunt binnen school. 

Hoe word ik een leerbedrijf

U bent nog geen leerbedrijf, maar wilt er een worden. Dit kan alleen als u erkend leerbedrijf bent. Een leerbedrijf moet hiervoor voldoen aan de eisen die de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aan een leerbedrijf worden gesteld. Wilt u erkend worden als leerbedrijf, dan kunt u  hierover meer informatie vinden op de site van SBB; http://www.s-bb.nl/

Contact

Voor het bieden van BPV of voor vragen neemt u contact op met de Wellant mbo-locatie bij u in de buurt. Voor contactgegevens klik hier.

Stuur door