Bedrijvendesk

Print

 

Rol bedrijfsleven

In elke MBO opleiding is "leren in de praktijk" onmisbaar. We vinden een goede relatie met de bedrijven in onze omgeving daarom heel belangrijk.
Leren bij het leerbedrijf noemen we Beroeps PraktijkVorming (BPV). Tijdens de BPV moet de deelnemer voldoende in staat gesteld worden om het vak te leren. 
Het leerbedrijf moet erkend zijn als leerbedrijf voor de opleiding die de deelnemer doet.

Erkenning leerbedrijf

Wellantcollege werkt alleen met erkende leerbedrijven. Het landelijk kenniscentrum: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs (SBB). SBB screent leerbedrijven en verzorgt de erkenning. Erkende leerbedrijven kun je vinden in het register van: www.stagemarkt.nl.
Nog geen erkend leerbedrijf? op de site van www.stagemarkt.nl staat veel informatie over de erkenning en hoe men erkend leerbedrijf kan worden. 

Betrokken ondernemen

Bedrijven zien steeds vaker het belang van de mix van jonge mensen met verse kennis en energie, en meer ervaren medewerkers in hun bedrijf. Betrokken ondernemen komt o.a. tot uiting in een goed scholingsplan voor jonge en oudere werknemers. Wellantcollege Linnaeus voorziet voor veel bedrijven in die behoefte.

Praktijkplaatsen en subsidieregelingen

De overheid stimuleert scholing. Daarom is het in veel gevallen mogelijk dat bedrijven subsidie ontvangen wanneer zij een MBO-leerling een arbeidsplaats bieden, of als een zittende werknemer een opleiding kan volgen.
De bedrijfsadviseur van SBB heeft veel kennis over subsidiregelingen.

Betrokkenheid bij lesprogramma

Uiteraard betrekken we de bedrijven bij de ontwikkeling van ons lesprogramma.
Samen met de vestiging Aalsmeer hebben we regelmatig overleg in de regionale vaktechnische commissie. Belangstelling? meld je aan bij de voorzitter Dirk Jongkind (d.jongkind@wellant.nl)

Wat mist u op de bedrijvendesk?

We willen onze nieuwe site graag zo informatief mogelijk inrichten. Suggesties voor de bedrijvendesk graag sturen aan: pj.dijt@wellant.nl

 

Stuur door