Opening Bas, Bob & Rik plein

25 maart 2011 03:02

Print

 

Officiële opening van het Bas, Bob en Rickplein:

Bas, Bob en Rick (2e jaars leerlingen aanleg en onderhoud niveau 3) zijn vanaf december bezig geweest met het in cultuur brengen van het stuk braakliggende grond aan het eind van de oprit naar de school. Hun opdracht bestond uit het tekenen van een plan, het begroten en uitvoeren van het plan en het doen van een nacalculatie.

De jongens hebben dit gedaan onder leiding van Sandra die dit project heeft gebruik als eindopdracht voor haar eigen opleiding tot instructeur bij het CNA.

In week 11 heeft de fa. Rodenburg (loonwerkbedrijf) het zware werk voor zijn rekening genomen, zoals het leggen van de stelton platen. De jongens zijn steeds betrokken geweest bij het werk, zodat ze ook hier veel van geleerd hebben.

 Een deel van de tuin wordt beplant. Een deel wordt gebruikt voor de opslag van materialen en in de “graafheuvel” is drainage aangelegd.

Volgende week vrijdag 25 maart om 14.30 uur wordt de nieuwe tuin officieel geopend. Iedereen is van harte uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn.

 De nieuwe tuin heeft de aanblik voor allen die de school naderen enorm verbeterd.

Stuur door