Regels

Print

 

Bij MBO Aalsmeer houden we niet zo van veel regeltjes. Maar als het een keer misgaat, is het wel handig dat er goede afspraken op papier staan.


Afspraken op school

Dit zijn onze afspraken....

Leerplicht

In Nederland geldt de leerplicht tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar bent geworden. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht als je nog geen startkwalificatie hebt gehaald. Een startkwalificatie  is een havo-, vwo- of mbo-diploma (niet niveau 1.)  Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald, of tot de dag dat  je 18 jaar wordt.

Klachten? Laat het weten!

Wanneer er op school iets gebeurt waar je het niet mee eens bent, kun je een klacht indienen. In eerste instantie bij je mentor of persoonlijk begeleider. In erge gevallen kan dat ook bij de vertrouwenspersoon of de directie. De klachtenregeling maakt onderdeel uit van het leerlingenstatuut.
Stuur door