Laatste update: 4 maart 2021

 

 

Mondkapjes op scholen  

Iedereen verplicht om een mondkapje te dragen op school. Dat geldt ook voor bezoekers van alle leeftijden. Leerlingen, studenten en medewerkers zijn verplicht om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsing in de school, in de pauzes en tijdens praktijklessen.

 

Het mondkapje mag af tijdens de les als de leerlingen en studenten zitten en tijdens eten en drinken in de pauzes. Als praktijklessen uit een blokuur bestaan, mogen studenten één keer halverwege de les even het mondkapje af, mits er afstand gehouden kan worden.

   

We vragen medewerkers, leerlingen, studenten, cursisten en bezoekers om zelf een mondkapje mee te nemen. Iedereen die dit vergeet kan een mondkapje van school krijgen.

 

Daarnaast moet iedereen 1,5 meter afstand houden van elkaar. Voor praktijkonderwijs geldt een uitzondering, als dit nodig is voor de studie en dit in lijn is met de regels voor het beroep waarvoor een student wordt opgeleid.

 

Ventilatie

Alle locaties van Wellant zijn op het gebied van ventilatie door een extern bureau onderzocht. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat onze locaties voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Adviezen voor de korte termijn pakken we zo spoedig mogelijk op.

 

Daarnaast bekijkt Wellant wat we extra kunnen doen aan de ventilatie in onze gebouwen. Hiervoor laten we aanvullend onderzoek doen dat eind dit jaar afgerond moet zijn.

  

Basisregels 

De basisregels op school blijven hetzelfde:

 

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

    Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

    Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen.

    De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht. 

  • Was vaak je handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
  • Schud geen handen
  • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen

 

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen:

  • We handhaven de maatregelen die we hebben genomen, zoals het RIVM aangeeft.
  •  Bij de ingang staan b.v. desinfectiezuilen, dat voorkomt lange wachtrijen.
  •   In de klas is water en zeep en/of desinfecterende handgel.

 

Openbaar vervoer

De regering wil voorkomen dat het te druk wordt in de bus of trein.

Daarom is de richtlijn dat alle leerlingen en studenten zoveel mogelijk met de fiets of auto naar school komen.