Examinering

 

Laatste update: 24 maart

 

Op dinsdag 24 maart heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakt dat de landelijke centrale examens in het vmbo niet doorgaan. De cijfers van de schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen. De zak- en slaagregeling en herkansingsregeling die daarvoor gelden zijn nog niet bekend. Daarover volgt nadere informatie. 

Leerlingen hebben tot 6 juni de tijd om hun schoolexamens op een veilige manier af te ronden

Vrijdag 27 maart ontvangen leerlingen en hun ouders/verzorgers daarover bericht van school.

 

Over de mbo-examens is nog geen uitspraak gedaan. Dit betekent vooralsnog dat studenten die in 2020 gaan diplomeren met hun mbo (praktijk)examens en theorie-examens door kunnen gaan. De enige wijziging is de groepsgrootte: die is teruggebracht naar maximaal 3 studenten.

 

Belangrijk: leerlingen en studenten dienen tot de officiele zomervakantie beschikbaar te zijn en blijven voor het onderwijs, zodat er voldoende tijd is om eventuele herkansingen te plannen.