Examinering

 

Laatste update: 1 juni 2020

 

 

vmbo

De landelijke centrale examens in het vmbo gaan niet door. De cijfers van de schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen.

 

Een nieuwe aangepaste slaag-zakregeling en herkansingsregeling is door het ministerie van OCW bekendgemaakt.

-  Leerlingen kunnen hun schoolexamens op een veilige manier afronden.

Leerlingen weten op 4 juni of ze geslaagd zijn. Als je geslaagd bent krijg je een volwaardig diploma.

-  Ben je niet geslaagd, dan kun je de resultaatverbeteringstoetsen gaan doen. Die starten vanaf 4 juni. Daarover krijg je bericht vanuit school.

 

mbo

In het mbo kunnen de studenten die in 2020 gaan diplomeren met hun mbo (praktijk)examens en theorie-examens doorgaan. De groepsgrootte waarin ze mogen werken is aangepast op de RIVM-richtlijnen.

 

algemeen:

Leerlingen en studenten dienen tot de officiele zomervakantie beschikbaar te zijn en blijven voor het onderwijs, zodat er voldoende tijd is om eventuele herkansingen te plannen.