Historie

 

Hieronder vind je de communicatie-updates die Wellantcollege de laatste dagen heeft geplaatst. 

 

Wellantcollege houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten en volgt hierover de officiële adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en het Ministerie.

 

Informatie-update 12 + 13 maart 2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De belangrijkste voor Wellant zijn*:

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open.
De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.
 

    *zie voor het complete overzicht aan maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

 

Concreet betekent dit voor het vmbo

Onze scholen blijven open.
Excursies en evenementen, zoals open dagen, ouderavonden en schoolfeesten, worden vanaf 13 maart tot en met in ieder geval 31 maart afgelast.
Leerlingen en docenten met klachten neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts blijven thuis. Leerlingen en docenten die met deze klachten toch op school komen worden naar huis gestuurd.
Rond afmelden van leerlingen op school, blijft de normale procedure van kracht.
Uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse scholen lassen we af. Buitenlandse scholieren die in Nederland zijn, kunnen hun programma afmaken. Met groepen Wellant scholieren die in het buitenland zijn, maken we individuele afspraken.
Reeds gemaakte kosten voor afgelaste excursies worden terugbetaald, tenzij de betreffende excursie op een later tijdstip plaats kan vinden.
 
Concreet betekent dit voor het mbo


​Onze scholen blijven open.
Zodra de overheid nieuwe maatregelen neemt, informeren wij u over de gevolgen daarvan.
Excursies en evenementen, zoals open dagen en schoolfeesten, worden vanaf 13 maart tot en met in ieder geval 31 maart afgelast.
Reeds gemaakte kosten voor afgelaste excursies worden terugbetaald, tenzij de excursie op een later tijdstip plaats kan vinden.
Studenten en docenten met klachten neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts blijven thuis. Studenten en docenten die met deze klachten toch op school komen worden naar huis gestuurd.
Rond afmelden van studenten op school, blijft de normale procedure van kracht.
Binnenlandse stages kunnen doorgaan, zolang het stagebedrijf dat faciliteert. Mocht een bedrijf dit niet faciliteren, dan meld je je bij je coach.
Voor studenten die op buitenlandse stage zijn, geldt dat stages in risicogebieden (conform de richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) worden beëindigd. Voor andere gebieden geldt dat studenten op eigen verzoek en/of dat van het stagebedrijf kunnen terugkeren naar Nederland. Met alle studenten in het buitenland wordt contact opgenomen om de individuele situatie te bespreken en waar nodig ondersteuning te bieden.
Studenten die nog op buitenlandse stage gaan, adviseren we dit in ieder geval tot 31 maart, uit te stellen.
 

Concreet betekent dit voor de ondersteunende diensten in Houten en Gouda (backoffice)


Medewerkers van onze kantoren in Houten en Gouda (backoffice) werken zoveel mogelijk thuis. UItgangspunt: het werk gaat door, je bent bereikbaar en geplande afspraken gaan door, telefonisch of digitaal. Eventuele extra telefoonkosten kun je declareren.
Trainingen of andere groepsactiviteiten gaan alleen door indien daartoe strikte noodzaak bestaat.
Het gebouw aan de Molen blijft open, met minimale bezetting
Het verzoek is om zaken die je nodig hebt om thuis te kunnen werken maandag 16 maart op kantoor te komen regelen. 
Mocht je niet de beschikking hebben over een PC of laptop, overleg dan met je leidinggevende, wij proberen hier zoveel mogelijk in te voorzien.
  

Informatie-update 10 maart 2020

 

Aangescherpt beleid met betrekking tot buitenlandse excursies: Met ingang van 10 maart 2020  geldt het volgende voor buitenlandse excursies met leerlingen/studenten:

 

Een- en meerdaagse excursies naar het buitenland die plaatsvinden t/m 10 april 2020 (Pasen) worden afgelast.
Twee weken voor Pasen wordt bekeken of deze lijn wordt doorgetrokken voor de periode na Pasen.
Wellantcollege zorgt ervoor dat ouders/leerlingen/studenten het betaalde excursiegeld terugkrijgen. Hierover volgt nader bericht.
Voor binnenlandse excursies geldt dat deze door kunnen gaan, mits de ontvangende partij geen bezwaar heeft.

Het beleid t.a.v. stages in het buitenland blijft ongewijzigd. Hieronder vind je de eerdere updates rondom Wellantcollege en het coronavirus. 

 

Informatie-update 6 maart 2020

 

Mogen leerlingen of studenten een mondkapje dragen in de klas?
We zullen het dragen van een mondkapje in de klas niet verbieden, maar willen wel wijzen op wat het RIVM over mondkapjes zegt:

“Professionele mondkapjes helpen alleen als ze op de juiste manier worden gebruikt: ze moeten heel goed sluiten over de neus en mond, en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.”

 

 

Wat als een stagebedrijf een student voor de keuze stelt: school of stage?
We krijgen signalen dat stagebedrijven als voorzorgsmaatregel studenten voor de keuze stellen om ofwel naar school te gaan en niet op de stageplaats te verschijnen, ofwel om op de stageplaats te verschijnen en niet naar school te gaan. De richtlijn wanneer een student voor een dergelijke keuze gesteld wordt, is als volgt:

Voor studenten in de reguliere bol met lintstage: school gaat voor, stage komt tijdelijk te vervallen
Voor studenten in de reguliere bol met blokstage: stage gaat voor, terugkomdag op school komt tijdelijk te vervallen
Voor studenten in de bbl: werk gaat voor, lessen op school komen tijdelijk te vervallen
 

 

Kan ik naar school?

Ja, de scholen van Wellantcollege zijn gewoon open. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en het Ministerie.

 

Kan ik op stage of excursie?

Stages, excursies en externe onderwijsactiviteiten gaan in principe gewoon door. Lees hieronder de uitzonderingen.

 

Voor één- en meerdaagse excursies naar het buitenland geldt dat deze vanaf 10 maart t/m 10 april 2020 (Pasen) worden afgelast.

Twee weken voor Pasen wordt bekeken of deze lijn wordt doorgetrokken voor de periode na Pasen.

Ouders/leerlingen/studenten krijgen het betaalde excursiegeld terug (hierover krijgen ze vanuit Wellantcollege bericht).

Voor binnenlandse excursies geldt dat deze door kunnen gaan, mits de ontvangende partij geen bezwaar heeft.

 

Stages, excursies of onderwijsactiviteiten in risicogebieden gaan niet door. In gebieden waar op dit moment geen risico is, kun je gewoon stage lopen. Wij houden ons aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken .

 

Wat als je in een risicogebied bent geweest?

Houd je gezondheid in de gaten. Als je verkoudheidsklachten hebt, blijf thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten. Als de klachten erger worden, bel dan met de huisarts. Via reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken  kun je checken of je in een risicogebied bent geweest.

 

Welke voorzorgsmaatregelen kun je zelf nemen?

Was regelmatig je handen met zeep.
Maak bij verkoudheid gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog.
Geen handen schudden.
Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen.

 

Wat als je verkouden of grieperig bent?

Kijk dan op de site van het RIVM wat je het beste kunt doen.

 

Wat als de situatie verandert?

Wij informeren jou daarover via de website en intranet van Wellantcollege. Wij geven daar aan of we extra maatregelen gaan nemen. Daarvoor raadplegen we regelmatig het RIVM voor advies en actuele informatie.

 

Waar vind je informatie?

Lees hier waar je de meest actuele informatie kunt vinden:

De Rijksoverheid heeft een veel gestelde vragen pagina ingericht over coronavirus en het onderwijs .
Ook het RIVM heeft een vragen en antwoorden pagina  ingericht over het coronavirus.
Wil je meer weten over de situatie in jouw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens staan op ggd.nl
Voor buitenlandse excursies en stages gelden de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken . In dat kader meldt subsidiegever Erasmus+ : overmachtsclausule is van toepassing op activiteiten in getroffen gebieden. Geplande activiteiten kunnen in overleg met agentschap worden geannuleerd, uitgesteld of verplaatst.
 

Waar kan ik met vragen terecht?

Voor ouders/verzorgers, leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers heeft Wellantcollege een informatiepunt ingesteld: corona@wellant.nl.

Daar kun je je vragen stellen. We geven zo snel mogelijk antwoord. Zet bij de vraag ook om welke school/locatie het gaat.

 

WAT ALS?

Wanneer bij Wellant een melding binnenkomt van een besmetting met het coronavirus treedt het incidentenprotocol (categorie 2) in werking. En nemen we heel zorgvuldig en in nauw overleg met RIVM en GGD alle acties die nodig zijn. Houd onze website en intranet in de gaten.