Laatste update: 1 juli

 

De gevolgen van de kabinetsbesluiten zijn uitgewerkt in richtlijnen voor het onderwijs.

Wellantcollege heeft hierover overlegd met andere scholen, de VO-Raad, MBO-Raad en met het ministerie van OCW.

 

Voor vragen kun je terecht bij corona@wellant.nl