Verdere gevolgen

 

Laatste update: 24 maart

 

De verdere gevolgen van het kabinetsbesluit worden de komende dagen verder uitgewerkt in richtlijnen voor onderwijs en examinering. Wellantcollege gaat hierover samen met andere scholen en met het ministerie van OCW in overleg. Zoals over de gevolgen voor examinering, onderwijstijd, stages en leer-werkplekken.

 

 

 

Voor vragen kun je terecht bij corona@wellant.nl