Voor veel hoveniersbedrijven neemt de snelheid van veranderen steeds meer toe, onder andere door technologische ontwikkelingen en globalisering. Concurrenten komen vaker uit onverwachte hoek en marktposities kunnen snel wisselen.

lees verder

Innovatie in het groen
Wellant mbo Houten
6 maart 2018

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de rol die organische stof speelt bij de weerbaarheid tegen bodemziekten van de grond. Daarbij wordt aandacht besteed aan compostering en aan toepassing van groenbemesters.

lees verder

Gezonde grond (T)
Wellant mbo Houten
6 maart 2018

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de veelvoorkomende schimmelaantasting op sportveldvegetaties, daarbij wordt inzicht gegeven in de aanpak hiervan.

lees verder

Ziekten en aantastingen
Wellant mbo Houten
6 maart 2018

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan basiskennis over de wet. Na het volgen van de cursus kun je onderhoud verrichten in een gebied met beschermde flora en fauna.

lees verder

Wet natuurbescherming
Wellant mbo Houten
13 maart 2018

In de training wordt geleerd hoe je op een veilige en verantwoorde manier kruidachtige en/of houtige gewassen met de bosmaaier af kunt zetten.

lees verder

Bosmaaien hout- en kruidachtigen
Wellant mbo Houten
14 maart 2018

In deze training komen de meest recente inzichten, technieken en ontwikkelingen aan bod.

lees verder

Bosmaaien opfristraining
Wellant mbo Houten
21 maart 2018
snoeien van laanbomen

In de training leer je het snoeien van sierheesters, bomen, klimplanten, enz. in particuliere tuinen en bedrijfstuinen. De training is gericht op het werken naar een vooraf bepaald eindbeeld.

lees verder

Snoeien kleinschalig groen
Wellant mbo Houten
23 maart 2018

Deze bijeenkomst geeft u inzicht over het belang van juiste keuze te maken over sortimentkeuze, biodiversiteit, optimale structuur en bodemanalyse en toepassing van biologische bestrijding.

lees verder

Tuinaanleg en onderhoud
Wellant mbo Houten
3 april 2018

Tijdens deze bijeenkomst worden nieuwe technieken en alternatieven besproken en worden ervaringen uitgewisseld.

lees verder

Onkruidbestrijding op verhardingen
Wellant mbo Houten
3 april 2018

Er wordt voortdurend geïnvesteerd in innovatieve technieken om tuinmachines te verbeteren en af te stemmen op de wensen van gebruikers. Steeds meer professionals ontdekken de voordelen van werken met accugereedschap.

lees verder

Accugereedschap
Wellant mbo Houten
16 april 2018

Je lichaam heeft een zekere belasting nodig om te kunnen functioneren. Maar het kan ook verkeerd of te veel belast worden. In het Groen zijn er oplossingen om het werk lichter te maken.

lees verder

Stigas: Ergonomie in het groen
Wellant mbo Houten
16 april 2018

Deze training is bedoeld voor uitvoerende medewerkers die veel langs of op de weg werken, en geeft inzicht in de gevolgen die onveilig werken langs de weg voor alle betrokkenen kunnen hebben.

lees verder

Basisveiligheid VCA
Wellant mbo Houten
20 april 2018