Leer de basisprincipes van het voedselbos toe te passen in de groene ruimte.

lees verder

Voedselbos, aanleg en onderhoud
Wellant mbo Houten
6 april 2020

In deze cursus doe je kennis en vaardigheden op van de Wet Natuurbescherming die nodig zijn voor het aansturen en controleren van uitvoerend personeel.

lees verder

Wet natuurbescherming 2
Wellant mbo Houten
8 april 2020

Tijdens deze bijeenkomst worden nieuwe technieken en alternatieven besproken en worden ervaringen uitgewisseld.

lees verder

Onkruidbestrijding op verhardingen
Wellant mbo Houten
14 april 2020

In deze bijeenkomst leer je hoe middelen in het milieu terecht kunnen komen en hoe dit te voorkomen.

lees verder

Bescherm jezelf en het milieu (VT)
Wellant mbo Houten
14 april 2020
voedselbos

Krijg meer inzicht in de diverse vormen en systemen van eetbaar groen.

lees verder

Voedselbos, beleid en planvorming
Wellant mbo Houten
14 april 2020

Deze training is speciaal bedoeld voor leidinggevenden die het diploma ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL)’ moeten behalen.

lees verder

VCA-VOL
Wellant mbo Houten
16 april 2020

Deze training is bedoeld voor uitvoerende medewerkers die veel langs of op de weg werken, en geeft inzicht in de gevolgen die onveilig werken langs de weg voor alle betrokkenen kunnen hebben.

lees verder

Basisveiligheid VCA
Wellant mbo Houten
16 april 2020

Wil je professioneel rodenticiden toepassen in de gebouwen van een agrarisch bedrijf?. Met deze verlengingsbijeenkomst kun je een aantekening KBA behalen.    Lees verder

lees verder

Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf
Wellant mbo Houten
21 april 2020

In de Plantenkennis Basis leer je gangbare, kruidachtige en houtige siergewassen herkennen. We besteden veel aandacht aan de uiterlijke verschijningsvorm van de planten.

lees verder

Plantenkennis Basis (zomer)
Wellant mbo Houten
12 mei 2020

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de nieuwe ziekten en plagen die ontstaan door het veranderende klimaat en het aan banden leggen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

lees verder

Nieuwe ziekten en plagen
Wellant mbo Houten
14 mei 2020

Deze kennisbijeenkomst gaat in op de noodzaak van emissiebeperking door de verschillende emissieroutes te bespreken en inzichtelijk te maken.

lees verder

Aanpak emissiebeperking
Wellant mbo Houten
14 mei 2020

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan basiskennis over de wet. Na het volgen van de cursus kun je onderhoud verrichten in een gebied met beschermde flora en fauna.

lees verder

WNB 1
Wellant mbo Houten
18 juni 2020