Er komt veel kijken bij veilig werken. Veilige, goedgekeurde middelen, veilige werkkleding en ook veilig gedrag. Medewerkers hebben duidelijke instructies en voorlichting nodig. Een training over de verplichte veiligheidseisen en voorschriften tijdens risicovolle werkzaamheden. Speciaal bedoeld voor als je leiding geeft en het diploma ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL)’ moet behalen.

Inhoud:

 

 • risico’s
 • methoden voor preventie en risicobeheersing
 • wetgeving, kader en relevante bepalingen uit Arbo- en milieuwetgeving
 • Europese richtlijnen
 • Arbo-beleid in de praktijk, o.a. risico-inventarisatie, plan van aanpak
 • ziekteverzuimbeleid
 • werkoverleg, toolbox
 • veiligheidsaspecten van de arbeidsomgeving: gebouwen, transport etc.
 • keuze en inzet van arbeidsmiddelen, o.a. machineveiligheid, transportmiddelen, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • omgaan met specifieke risicofactoren in het bedrijf
 • fysische factoren zoals geluid, trillingen, elektriciteit en klimaat
 • chemische en biologische risico’s zoals brand, stof, giftige stoffen en infectiegevaar
 • fysieke belasting
 • psychische belasting

 

 

 

Wanneer je je inschrijft voor een cursus, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Wellantcollege Cursussen en Trainingen.

Cursusdata

Bij voldoende aanmeldingen start de cursus op:

 

16 april 2020

 

Cursustijden: 09:30-16:00uur.

Voorkennis

Geen

Duur

De cursus duurt twee dagdelen.

Locatie

De cursus vindt plaats bij Wellantcollege.
Randhoeve 2, 3992 XH in Houten.

Prijs

De kosten voor deze cursus zijn € 280,00 per deelnemer, inclusief cursusboek, examen en lunch.