Een training over de verplichte veiligheidseisen en voorschriften tijdens risicovolle werkzaamheden. Speciaal bedoeld voor als je leiding geeft en het diploma ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL)’ moet behalen.

 

Inhoud:

 

 • risico’s
 • methoden voor preventie en risicobeheersing
 • wetgeving, kader en relevante bepalingen uit Arbo- en milieuwetgeving
 • Europese richtlijnen
 • Arbo-beleid in de praktijk, o.a. risico-inventarisatie, plan van aanpak
 • ziekteverzuimbeleid
 • werkoverleg, toolbox
 • veiligheidsaspecten van de arbeidsomgeving: gebouwen, transport etc.
 • keuze en inzet van arbeidsmiddelen, o.a. machineveiligheid, transportmiddelen, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • omgaan met specifieke risicofactoren in het bedrijf
 • fysische factoren zoals geluid, trillingen, elektriciteit en klimaat
 • chemische en biologische risico’s zoals brand, stof, giftige stoffen en infectiegevaar
 • fysieke belasting
 • psychische belasting

 

 

 

Wanneer je je inschrijft voor een cursus, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Wellantcollege Cursussen en Trainingen.

Cursusdata

Bij voldoende aanmeldingen start de cursus op:

 

16 april 2020

 

Cursustijden: 09:30-16:00uur.

Voorkennis

Geen

Duur

De cursus duurt twee dagdelen.

Locatie

De cursus vindt plaats bij Wellantcollege.
Randhoeve 2, 3992 XH in Houten.

Prijs

De kosten voor deze cursus zijn € 280,00 per deelnemer, inclusief cursusboek, examen en lunch.