Tijdens deze cursus besteden we uitgebreid aandacht aan basiskennis over de wet. Na het volgen van de cursus kun je onderhoud verrichten in een gebied met beschermde flora en fauna. De cursus wordt afgesloten met een examen. Deze cursus is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en meewerkend voormannen in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer. 

 

 

Vanwege het Corona virus en de preventiemaatregelen is besloten dat:

 

- Certificaten Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet/Wet Natuurbescherming, met vervaldatum 15 maart 2020 of later, geldig blijven.
- De geldigheid wordt beëindigd na afloop van de preventiemaatregelen.
- Na afloop van de preventiemaatregelen een periode wordt vastgesteld om alsnog te kunnen hercertificeren.

 

Inhoud

  • herkennen van beschermde soorten
  • context Flora- en Faunawet
  • werkproces en communicatie

 

Sinds 1 januari 2017 is Wet natuurbescherming de nieuwe naam voor de Flora- en Fauna wet. Alle onze cursussen zijn daarop aangepast. Onder deze nieuwe wet is het nog steeds mogelijk om volgens een goedgekeurde gedragscode te werken.

 

 

 

 

Wanneer je je inschrijft voor een cursus, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Wellantcollege Cursussen en Trainingen.

Cursusdata

Deze cursus vindt - bij voldoende belangstellenden- plaats op 18 juni en 2 juli 2020.

 

Tijden: Van 09.30 - 16.00 uur

Voorkennis

Geen 

Duur

De cursus duurt vier dagdelen.

Locatie

De cursus vindt plaats bij Wellantcollege.
Randhoeve 2, 3992 XH in Houten.

Prijs

De kosten voor deze cursus bedragen: € 320,- per deelnemer, inclusief examen.