Tijdens deze cursus besteden we uitgebreid aandacht aan basiskennis over de wet. Na het volgen van de cursus kun je onderhoud verrichten in een gebied met beschermde flora en fauna. De cursus wordt afgesloten met een examen. De cursus is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en meewerkende voormannen.

 

 

Inhoud

  • herkennen van beschermde soorten
  • context Flora- en Faunawet
  • werkproces en communicatie

 

Sinds 1 januari 2017 is Wet natuurbescherming de nieuwe naam voor de Flora- en Fauna wet. Alle onze cursussen zijn daarop aangepast. Onder deze nieuwe wet is het nog steeds mogelijk om volgens een goedgekeurde gedragscode te werken.

 

 

 

 

Wanneer je je inschrijft voor een cursus, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Wellantcollege Cursussen en Trainingen.

Cursusdata

Bij voldoende aanmeldingen vindt de volgende cursus plaats op:

 

22 en 29 januari 2020

 

Cursustijden: 09:30-16:00uur

Voorkennis

Geen 

Duur

De cursus duurt vier dagdelen.

Locatie

De cursus vindt plaats bij Wellantcollege.
Randhoeve 2, 3992 XH in Houten.

Prijs

De kosten voor deze cursus bedragen: € 320,- per deelnemer.