Op dit moment zijn voedselbossen en andere vormen van eetbaar groen populair. Niet alleen in particuliere tuinen, maar juist ook in het openbaar groen. In deze cursus krijg je inzicht in de diverse vormen en systemen van eetbaar groen, waarbij we ons richten op beleid en planvorming.  

 De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Waarom eetbaar groen?

Ontwikkelingen in de maatschappij en voorbeelden van bestaande systemen.

  • Permacultuur

Wat is permacultuur, hoe is het ontstaan en wat zijn de basisprincipes van een permacultuurontwerp als grondlegger van het voedselbos.

  • Vormen van eetbaar groen

Welke vormen van eetbaar groen zijn er op dit moment te onderscheiden? Dat is afhankelijk van de grootte, de locatie, het gebruik en het beheer van het voedselbos. We gaan in op de verschillende gebruikers van het eetbaar groen en hoe het ontwerp en onderhoud op de gebruikers wordt afgestemd.

  • Kennis van eetbare plantensoorten

Welke eetbare soorten zijn er en hoe worden ze toegepast? Inheemse versus exotische soorten.

  • Eetbaar groen en educatie/beleving

Wat is de gebruikswaarde van eetbaar groen en hoe is dat integraal onderdeel van het ontwerp en beheer?

  • Burgerparticipatie

 Hoe betrek je actief burgers en andere betrokkenen bij de planvorming?

  • Beleid en planvorming

Hoe sluit je aan bij de groenvisie van de eigen organisatie of de opdrachtgever?

  • Beheer en ontwerp van eetbaar groen

Hoe ontwerp en beheer je eetbaar groen? We gaan in op verschillende vormen van eetbaar groen.

  • Excursies

Bezoek aan diverse projecten, zoals een voedselbos en eetbare wijk. 

 

De cursus wordt gegeven door Eveline Stilma, eigenaar van Innoplant. Eveline promoveerde in 2008 op biodiverse teeltsystemen. Zij behaalde haar Permaculture Design Certificate bij Geoff Lawton in Australië, daar waar permacultuur ontwikkeld werd. Eveline onderzoekt, ontwerpt en ontwikkelt vormen van eetbaar groen met focus op biodiversiteit en polyculturen. Ze heeft ruime ervaring opgedaan als adviseur bij onder meer de gemeente Lelystad en de gemeente Amsterdam.

 

 

Wanneer je je inschrijft voor een cursus, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Wellantcollege Cursussen en Trainingen.

Cursusdata

Bij voldoende aanmeldingen vindt de cursus plaats op:

 

Dinsdag 14, 21 april, 12 en 26 mei 2020

 

Cursustijden: van 09.30 tot 15.30 uur.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, tuinontwerpers, tuinarchitecten, strategisch medewerkers, adviseurs natuureducatie van hoveniers en groenvoorzieners.

Duur

De cursus bestaat uit 4 dagen van 6 uur.

Locatie

De cursus vindt plaats bij Wellantcollege.
Randhoeve 2, 3992 XH in Houten.

Prijs

De kosten voor deze cursus bedragen: € 799,00 per deelnemer (0% btw).