Op sport en speelvelden zijn schimmels een veelvoorkomend probleem. Het zijn immers omstandigheden die we kunstmatig in stand houden. Als je aantasting bekijkt 'vanuit de schimmel', krijg je inzicht. Daardoor kun je zorgen voor een preventieve, geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Alles draait daarbij om het verbeteren van de conditie van terreinen. Gewasbestrijdingsmiddelen kun je vervolgens tot een minimum beperking. Met deze benadering krijg je inzicht in de keuze en de werking van middelen. Het tijdstip en de techniek van spuiten spelen daarbij een belangrijke rol.

 

 Inhoud

 

Conditieverbetering is cruciaal waardoor gewasbestrijdingsmiddelen tot  een minimum kunnen worden beperkt. De schimmelbenadering geeft inzicht in middelkeuze en middelwerking. Hierbij speelt tijdstip, spuittechniek een belangrijke rol.

 

 

 

 

Wanneer je je inschrijft voor een cursus, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Wellantcollege Cursussen en Trainingen.

Cursusdata

Nieuwe cursusdata worden binnenkort op deze website gepubliceerd.

Voorkennis

Geen 

Duur

De cursus duurt drie uur.

Locatie

De cursus vindt plaats bij Wellantcollege.
Randhoeve 2, 3992 XH in Houten.

Prijs

De kosten bedragen € 79,- per deelnemer.