In deze cursus leer je jezelf met behulp van een positioneringsgordel en lijnen toegang te verschaffen tot de boomkroon (30 meter hoog). Je leert eenvoudige snoeiwerkzaamheden uit te voeren in de kroon met behulp van handgereedschappen. Uiteraard is er aandacht voor veilig en verantwoord werken. Ook komen de Arbowet en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij boomklimmen en boomverzorging aan bod.

Cursusdata

Binnenkort volgt er nieuwe data 2020. Houd onze website graag in de gaten of stuur ons een mail indien u graag op onze wachtlijst wilt komen te staan. 

Duur

De cursus bestaat uit 4 hele dagen. Op de laatste dag vindt een praktijkbeoordeling plaats, op basis van een vast omschreven toetsingskader.

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen €625 inclusief boek.

Benodigdheden
  • Stevige (veiligheids-)schoenen
  • Werkkleding en eventueel handschoenen
  • Veiligheidsbril