Werk jij in het groen?

 

Bijvoorbeeld als hovenier, groenvoorziener of boomspecialist? En ben je benieuwd naar de buitenruimte van de toekomst?  Kom dan naar het Groene Hotspot Event op 17 oktober! 
Experts vertellen je hoe klimaatadaptie en biodiversiteit vanuit maatschappelijk en economisch belang in te zetten zijn. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact en netwerken.

 

Klik op de link, kies je workshops en schrijf je vandaag nog in!

 

→Inschrijven

 

Reinier van der Berg

Kom naar de expo!

Tijdens je bezoek aan het Groene Hotspot Event heb je voldoende mogelijkheden om

nieuwe ontmoetingen, kennis en inspiratie op te doen. O.a. Biodivers, Duurzame verlichting

en InnatOss Laboratories zullen op de expo aanwezig zijn.

 

Spuitlicentie verlengen

Naast het volgen van workshops en een bezoek aan de expo bieden we je de mogelijkheid

om een verlengingsbijeenkomst voor je spuitlicentie te volgen. Hiervoor zijn speciale tickets

te koop.

 

We verzorgen deze dag de kennisbijeenkomst Tuinaanleg en -onderhoud zonder

chemische gewasbeschermingsmiddelen. De workshop wordt gegeven door

Margareth van der Horst, docente en adviseur Plant Care Education.

 

 

Workshops

 

 • Met bijenplanten de biodiversiteit bevorderen - Spreker: Arie Koster

    De laatste 10 jaar zijn we vooral met wilde bijen bezig geweest en verdwenen de andere

   insecten naar de achtergrond. Als je veel doet in realisatie en beheer voor wilde bijen,

    doe je ook veel voor de gehele biodiversiteit.

 

 • Het levende gebouw - Spreker: Kim van der Leest

    Hoe kun je komen tot integrale en haalbare groene oplossingen voor betere gebouwen

    en locaties? Kim gaat in op diverse praktijkvoorbeelden en vertelt over succes- en faalfactoren.

 

 • Bloemrijke vegetaties, verminderen verdroging, vergroten biodiversiteit en verkleinen van de toename van plaaginsecten - Spreker: Peter de Groot

    Peter de Groot van Biodivers Natuurzaden deelt zijn ervaringen met de inzet van

    inheemse wilde bloemen bij de bestrijding van de eikenprocessierups; bij de aanleg en

     vergroening van wateropvang, en voor het aantrekken van meer wilde bijen- en insectensoorten.

 

 • Organische stof in bodem: goed voor de bodemvruchtbaarheid én voor het klimaat! - Spreker: Arjan Brinkman

    Arjan gaat in op het belang van organische stof voor een vruchtbare bodem, de

    verschillende functies die organische stof vervult (waterregulering, bodemleven,

    ziektewerendheid, regulering nutriënten, etc.) Daarnaast wordt o.a. ingegaan op de

    bijdrage die organische stof in de bodem levert aan klimaatdoelstellingen.

 

 • Toekomstbomen: welke soorten zijn bestand tegen klimaatveranderingen en wat kunnen ze doen? - Spreker: Brenda Swinkels

    Tijdens deze sessie bespreekt Brenda een assortiment veelbelovende, klimaatbestendige

    bomen en toont ze voorbeelden van groenprojecten. Ook de innovatieve groene woontorens,

    die in diverse steden worden ontwikkeld, komen in deze sessie aan bod.

 

 • NL Tuinlabel, Toekomstbestendige tuinen aanleggen - Spreker:NL Greenlabel 

    NL Tuinlabel is een tool waarmee hoveniers en groenvoorzieners - aangesloten bij het netwerk van

    NL Greenlabel – hun eigen ontwerp of gerealiseerde werk kunnen beoordelen op integrale

    duurzaamheid. Met behulp van NL Tuinlabel ben je in staat om toekomstbestendige tuinen

    te ontwerpen en aan te leggen.

 

 • Het groene goud! - Spreker: Marc de Jager

    De workshop gaat over de positie van gebouw gebonden groen binnen het ecosysteem

    van de groene stad en de interactie tussen klimaatverandering en groen. De workshop

    deelnemer neemt mee de impact van het klimaat op het groen en het groen op het klimaat.

 

 •  Natuurspeeltuinen - Spreker: De Groendoeners

     Scholen, kinderopvang- en zorgorganisaties ontdekken de kracht van groen. Kinderen leren

     van de natuur. Ouderen komen tot rust. Hulpbehoevenden herstellen sneller.

     Onderhoudskosten zijn gemakkelijker in de hand te houden. Fijnstof wordt afgevangen.

     Participatie neemt toe. Maatschappelijke betrokkenheid wordt zichtbaar.

 

 •  Voedselbos en eetbaar groen. Wat is het en wat betekent dat voor de inrichting en beheer van groene ruimte? - Spreker: dr. ir. Eveline Stilma

     Deze workshop gaat over voedselbossen. Wat is het, waar wordt het toegepast en wat

     betekent het voor beheer als een voedselbos onderdeel uitmaakt van de openbare ruimte?

     Je krijgt voorbeelden van voedselbossen en eetbare parken in Nederland en daarnaast

     wisselen we ervaringen uit over voedselproductie, biodiversiteit en beheer. 

 

 • Maak je tuinontwerp Climateproof! - Spreker: Tom Overgaauw, Mirko van Ingen

    Maak je tuinontwerp Climateproof! In deze workshop krijg je tips en tricks over hoe je jouw

    volgende tuinontwerp klaar maakt voor het klimaat van de toekomst. We gaan in op verschillende

    manieren om water op te vangen en te bergen in de tuin. Ook behandelen we de type

    beplanting en bedenken we manieren om jouw idee tot uitvoer te brengen.

    Aan het einde van deze workshop heb je kennis waarom het juist nu de tijd is om de tuinen

    klimaatbestendig in te richten en heb je praktische kennis hoe je dit zo slim mogelijk kan doen. 

 

 •  Klimaatatlas - Spreker: Willemien van der Wiel

     Climate Adaptation Services (CAS) is gespecialiseerd in het combineren van kennis over

     klimaatverandering met communicatie- en visualisatietechnieken.

     We laten zien hoe en wanneer het klimaat verandert, hoe erg dat is en hoe we ons daar op

     kunnen voorbereiden. We ontsluiten die informatie via de klimaateffectatlas. Sinds 2014

     ontwikkelen en beheren we het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie; hét platform

     voor klimaatadaptatie in Nederland.

 

 • De Duurzame Tuin, wat heb je ervoor nodig? - Spreker: Sjaak Willemstein 

     In deze workshop krijg je tips om op een simpele manier de tuin te verduurzamen.

     Denk aan: de bodem (bodemleven), regenwater, opslag en hergebruik, beplanting,

     bestrating, dak- en gevelgroen, zonne-energie. Kortom, hoe maak je van elke tuin

     een duurzame, levende tuin?

 

 • Natuur in de stad - Spreker: Andre van Kleinwee (stadsecoloog)

    In deze workshop neemt Stedelijk ecoloog Andre van Kleinwee je mee in de wereld

    van de Goudse ecologische beheer met de flora en fauna. Hij laat je zien wat

    35 jaar ecologisch beheer de stad heeft gebracht. 

Programma
09.00 - 09.30 Inloop
09.30 - 10.00 Keynote Reinier van den Berg
09:30 - 12:30* Bijeenkomst verlenging spuitlicentie*
10.10 - 10.55 Workshopronde 1
10.55 - 11.25 Pauze
11.25 - 12.10 Workshopronde 2
12.10 - 13.20 Lunchpauze + Expobezoek
13.20 - 14.05 Workshopronde 3
14.15 - 14.40 Boekpresentatie Arie Koster
14.45 - 15.30 Workshopronde 4: Kim van der Leest, het levende gebouw
15.30 - 16.15 Borrel en signeermoment Arie Koster

Bij het bestellen van je tickets kies je welke 3 workshops je wilt volgen. Wanneer je een bijeenkomst verlenging Spuitlicentie volgt, kun je daarnaast nog 1 workshop kiezen. In het programma wordt ook ruimte opgenomen voor een bezoek aan de beurs.

 

*Let op: De bijeenkomsten voor de verlenging spuitlicentie duren 3 uur.

Heb je vragen? Neem contact op met Maaike Vroom via mw.vroom@wellant.nl.

 

Prijzen
Vroegboek-ticket €100,00 incl. servicekosten
Regulier ticket €125,00 incl. servicekosten
Regulier ticket + verlenging Spuitlicentie €125,00 incl. servicekosten
Cursist- ticket VHG brancheopleiding €125,00 incl. servicekosten

Locatie:
Wellantpark
Oud Wulfseweg 3

3992 PK Houten