Informatie over onze school

 

Wil je meer weten over onze school en opleidingen. Kom dan eens langs! Tijdens een open dag bijvoorbeeld. Wij spreken liever van informatiemomenten in plaats van open dagen. Docenten en leerlingen staan voor je klaar om je persoonlijk en op maat te informeren.

 

Je kunt altijd een informatieafspraak maken met Inge Breukelman. Wil je echt kennis maken met onze mbo-opleidingen, maak dan een afspraak met een van de docenten om een dagje mee te draaien. Vermeld in je mail altijd je telefoonnummer, dan wordt je ook in de vakantie binnen enkele dagen teruggebeld.

 

Als je wilt weten of een van onze opleidingen iets voor je is, krijg je tijdens een informatieavond antwoord op je persoonlijke vragen. En als je dat wilt krijg je een persoonlijk opleidingsadvies. Soms moet je op zo'n avond even wachten, want een persoonlijk advies vraagt natuurlijk wel even tijd en we willen iedereen goed te woord staan.

 

Begeleiding

 

Wellant mbo Amsterdam Linnaeus draagt zorg voor prima begeleiding. En geeft, als dat nodig is, een extra steuntje in de rug. Het adviesteam op onze school bestaat uit medewerkers van onze school, aangevuld met externe deskundigen. Bij Wellantcollege Linnaeus maken we in het MBO gebruik van de expertice van het zorgadviesteam van het VMBO. Als daar aanleiding toe is, wordt het zorgadviesteam uitgebreid met deskundigen uit het MBO. Dit kunnen ook deskundigen zijn vanuit de vestiging Aalsmeer, waarmee Linnaeus nauw samenwerkt.

Vertrouwenspersoon

Mevr. Cora Brilman
T. 020 6929060
E. c.brilman@wellant.nl

Dhr Frans Broeders
T. 020 6929060
E. f.broeders@wellant.nl

Leerplicht ambtenaar

Mevr. H. Hoen
T. 020 2534137
E: h.hoen@oost.amsterdam.nl.

Wijkagent

Dhr M. van der Geest
T. 0900 8844

 

 

Afspraken op school

Wellantcollege Linnaeus is een combinatie van VMBO en MBO. Voor leerlingen van het VMBO gelden duidelijke schoolregels. Zij hebbenin samenwerking met de schoolleiding zelf gedragsregels opgesteld. Docenten en volwassen deelnemers aan een MBO-opleiding zijn voorkomend en sociaal en betrachten respectvol gedrag. Voor hen is dit de schoolregel. MBO-deelnemers zijn een belangrijk voorbeeld voor de jongere VMBO-ers.

 

Klachten? Laat het weten!

Wanneer er op school iets gebeurt waar je het niet mee eens bent, kun je een klacht indienen. In eerste instantie bij je coach of persoonlijk begeleider. In erge gevallen kan dat ook bij de vertrouwenspersoon of de directie.