Theoretische leerweg (TL/Mavo)

Bij ons kun je examen doen in de theoretische leerweg, de mavo. Je kiest voor de mavo als je goed bent in theorievakken. Je doet examen in 6 theoretische vakken en je kunt soms ook examen doen in 7 vakken. Dit is makkelijker voor de doorstroming naar de havo of naar niveau 4 of 3 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

 

Meer zelfstandig worden

Ontdek waar je goed in bent, daarin coachen wij onze leerlingen. We leren je keuzes te maken en hier verantwoordelijk voor te zijn. Samen met je coach bepaal je hoe jij het beste jouw leerdoelen kunt behalen. Dit doe je op je eigen manier en op je eigen tempo. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid en je leert o.a. zelfstandig verslagen en werkstukken te maken. 

 

De wereld om je heen verandert. De beroepen waar je straks uit kunt kiezen veranderen ook. Wij willen je daar zo goed mogelijk op voorbereiden. We leren je om te gaan met ICT middelen. Dit doen we op een interactieve, spannende manier. Daarnaast leer je hoe je creatief naar oplossingen kunt zoeken.  

Je werkt op een iPad, je hebt dus geen boeken nodig. Met je iPad kun je overal, ook thuis, werken aan je huiswerk, je leerdoelen en je opdrachten.