De schoolse vakken  

Net als op andere scholen krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, biologie en gym. 

Themaklassen 

Naast het volgen van de reguliere programma kun je ook themaklassen volgen door te kiezen voor de Businessklas of de Theaterklas.  

Onderbouw 

In leerjaar een en twee ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Samen met je coach bepaal je jouw leerdoelen. Je hebt wekelijks een coachgesprek en hierin bepaal je hoe jij het beste jouw leerdoelen kunt behalen. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, waar je goed in bent en waar je extra aandacht bij nodig hebt. Zo kunnen we je beter verder helpen.

Bovenbouw

In leerjaar een en twee heb je kennisgemaakt met verschillende vakken. In leerjaar drie en vier maak je keuzes die het beste aansluiten op jouw interesses en op de vervolgopleiding die je wilt gaan volgen. Wil je iets gaan doen met economie, handel, verzorging, creativiteit of juist met techniek? Je hoeft die keuze niet helemaal alleen te maken. Je krijgt Loopbaan Oriëntatie lessen (LoBo). Deze lessen zijn projectmatig van aard en georiënteerd op de vier uitstroomsectoren van onze school. Je krijgt advies van je mentor, decaan en docenten. Daarnaast maak je een beroepskeuzetest. 

Theoretische Leerweg (TL): vooral theorie 

Je doet standaard examen in zes theoretische vakken. Wanneer het echt goed gaat kunnen sommigen zelfs in 7 vakken.examen doen. Na je examen kun je soms doorstromen naar de havo en naar het hoogste niveau van het mbo.