Contact met ouders

De school vindt contacten met ouders erg belangrijk. Daarom zijn er verschillende momenten waarop je ouders met je mentor, coach of vakdocent in gesprek kunnen. Misschien hebben je ouders wel meer vragen of zijn er bijzondere omstandigheden. Dan kunnen ze hiervoor altijd een afspraak maken of bellen met je mentor, coach of vakdocent. Want soms is een telefoontje al genoeg.

Algemene informatie sturen wij per post of e-mail of we geven jou een brief mee voor je ouders. Ook worden er algemene ouderavonden georganiseerd om je ouders op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op school.

Via ons leerlingvolgsysteem hebben je ouders toegang tot de cijferlijst, de verzuimgegevens en het rooster. Over je voortgang heeft de coach contact met je ouders.

Je ouders worden ook regelmatig geïnformeerd via onze digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staan allerlei onderwerpen zoals de schoolactiviteiten.

Schoolkosten

Wellant betaalt je lesmateriaal. De licenties voor digitaal lesmateriaal bestellen jij of jouw ouders zelf. Je werkt met een iPad in een learning portal. Uiteraard ga je netjes om met je iPad. Naast de iPad heb je schoolspullen nodig zoals een schooltas, rekenmachine en sportkleding e.d. Deze spullen koop je zelf. De iPad wordt deels door school en deels door je ouders betaald. Je kunt hier informatie over krijgen tijdens de open dag. 

Vrijwillige ouderbijdrage

De school organiseert extra activiteiten die leuk en leerzaam zijn. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze activiteiten kunnen deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Indien er geen betaling is ontvangen, wordt een alternatief lesprogramma geboden. Daarnaast biedt de school een aantal extra voorzieningen waar kosten aan verbonden zijn bijvoorbeeld de schoolfotograaf of het huren van een kluisje. Je kunt kiezen of je hiervan gebruik wilt maken.