Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen. 

Docenten 

De docenten verzorgen de lessen. 

Mentor 

Jouw mentor houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. 

Persoonlijke coach 

Je hebt een persoonlijke coach. Deze coach helpt je om de juiste keuzes te maken en helpt je hoe je moet leren. Samen hou je in de gaten of je voldoende leert en op de juiste manier.


Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school.  


Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleider helpt je als je er zelf niet meer uitkomt en je extra hulp nodig hebt. Samen met je mentor helpt hij/zij je met het zoeken naar oplossingen. Indien nodig schakelt hij/zij ook je ouders in. Hij kan ook hulp vragen aan de coordinator onderwijsondersteuning. 

 

Coördinator onderwijsondersteuning 

Onze coördinator onderwijsondersteuning is de schakel tussen de mentor, coach en vakdocenten en externe organisaties, zoals ambulant begeleiders , leerplicht, schoolarts en anderen, op het gebied van leerlingenondersteuning.   


Examensecretaris 

Om alle examens goed te laten verlopen hebben wij een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.  


Vertrouwenspersoon 

Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld. 


Decaan en LOB-coördinator (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) 

Ga je een vakkenpakket of een vervolgstudie kiezen? De LOB-coördinator zorgt ervoor dat je gedurende je hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals havo of mbo-scholen.


Conciërge 

Voel je je ziek, ben je te laat, gaat je kluisje niet open of heb je een pleister nodig? Onze conciërges staan altijd voor je klaar. Je vindt onze conciërges direct bij de hoofdingang. Zij houden ook bij wanneer je te laat komt of uren gemist hebt. Wanneer je ouders/verzorgers niet bellen over jouw afwezigheid, dan zijn de gemiste uren ongeoorloofd. Het is dus heel belangrijk dat jouw ouders bellen wanneer je ziek bent of ergens naar toe moet. 


Onderwijsbegeleidend personeel 

Ons onderwijsbegeleidend personeel is voor de dagelijkse gang van zaken van groot belang. Hiertoe behoren het administratief personeel, mediatheekmedewerkers en de conciërges. Onze school is elke dag te bereiken van 08.00 uur tot 17.00 uur op het nummer 078-6305200.