Wil jij je inschrijven bij onze school? Dat vinden wij fijn!

 

Hoe werkt het?

Aanmelden kan in de week van maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart 2020.

Download het Inschrijfformulier Westplas Mavo en geef deze volledig ingevuld en ondertekend bij ons af, inclusief een uitdraai ELKK van het advies basisschool. Indien in bezit van een dyslexie/dyscalculie verklaring, of eventueel diagnose AD(H)D / autistisch spectrum / Gilles de la Tourette etc. Deze ook graag meenemen.

 

Inschrijfmiddag en -avond

Op maandag 2 en dinsdag 3 maart zit ons team van 16.00 - 19.00 uur voor je klaar in de aula van onze school om je inschrijfformulier in ontvangst te nemen.

 

Businessklas of Projectklas?

Wij bieden twee themaklassen aan: project en business. Wij formeren van beide maximaal drie klassen. Wanneer hier teveel aanmeldingen voor zijn, wordt er geloot. Uitloting voor businessklas betekent automatisch toelating in de projectklas en andersom. Wanneer onze school als tweede voorkeur wordt opgegeven, bestaat de mogelijkheid dat de gekozen themaklas vol is of dat er alsnog geloot (in de tweede ronde) moet worden voor deze themaklas.


Voorwaarden voor toelating

Wat zijn de voorwaarden voor de toelating van uw kind op onze school? Wanneer wordt een voorlopige inschrijving definitief? Antwoorden op deze en andere vragen over het inschrijven, aanmelden en toelaten vindt u hieronder.

Van voorlopige inschrijving naar definitieve inschrijving

De aanmelding is geldig als we het ingevulde inschrijfformulier retour hebben ontvangen, samen met:

 • het BSN (sofi) nummer van uw kind.
 • bij het inschrijven dien je een geldig legitimatiebewijs te kunnen laten zien

Het betreft dan nog een voorlopige inschrijving. Als het bovenstaande in orde is, alle gegevens van de school waarvan de leerling vertrekt door ons zijn ontvangen en eventuele aanvullende testen positief zijn beoordeeld, is de aanmeldingsprocedure voltooid en de inschrijving definitief.

 

Aannamebeleid Westplas Mavo

Onze school houdt zich aan de afspraken van de kernprocedure. Lees hier alles over onze aanmeldprocedure. Alle aangenomen leerlingen worden uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag voorafgaand aan het eerste leerjaar. Bekijk ook eens de website van het Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden: www.swvam.nl. Een heldere beschrijving van de kernprocedure vind je hier.

 

Overaanmelding

Voor schooljaar 2029-2021 streven wij ernaar iedere leerling, die voldoet aan de toelatingseisen voor klas 1, te plaatsen.
Leerlingen die aangemeld worden voor klas 2 en 3 worden altijd op een wachtlijst geplaatst, omdat het afhankelijk is van de ruimte die ontstaat na de overgangsvergadering.

 

Procedure voor zij-instroom

 

Aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs

In de regio Amstelland is, naast de kernprocedure voor de overstap van basisschool naar middelbare school, ook een gezamenlijke kernprocedure ontwikkeld voor de zogenaamde zij-instroom: instroom in een hoger leerjaar dan leerjaar 1. Klik hier om deze procedure te lezen

 

 • Aanmelden dient te gebeuren via ons Inschrijfformulier zij-instroom Westplas Mavo en het Centraal aanmeldformulier zij-instroom. Deze ingevulde formulieren zijn geen definitieve inschrijving. Die beslissing valt eind juli, als bekend is of er ruimte is in de verschillende klassen/leerjaren.
 • Leerjaar 4 zij-instromen is zo goed als onmogelijk, gezien de vakkenpakketkeuze en het afronden van Maatschappijleer in leerjaar 3.

 

Voorrangsregels

Tot op heden hanteren wij slechts de volgende voorrangsregels voor de zij-instromers in klas 2 en 3:

 • Leerlingen die van een andere Wellant-vestiging komen
 • Postcode 1431 t/m 1433

 

U kunt hier onze SOP downloaden over de ondersteuning die wij bieden bij het aanmelden op onze school.

 

Wellantcollege Westplas Mavo heeft ook een eigen zij-instroom procedure opgesteld. Download hier  onze procedure

 

Om tot inschrijving over te kunnen gaan wordt er gekeken naar:

 • De beschikbare plaatsen die onze school volgend schooljaar biedt. Wij weten dit na de overgangsvergadering (Datum zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd)
 • komt de betreffende leerling uit deze regio? Leerlingen uit de regio Amstelland gaan voor… daarna wordt er geplaatst op binnenkomst van aanmelding. Uitzondering hierop zijn verhuisgevallen, die gaan altijd voor.
 • Als er beschikbare plaatsen zijn, moet er gekeken worden of de leerling plaatsbaar is. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de overdracht door de school van herkomst en eventueel intakegesprek.
 • De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de afstroom/zij-instroom en hebben dus ook een inspanningsverplichting/informatie-verplichting. Zonder schriftelijke informatie van de school van herkomst wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 • Ook de school van herkomst heeft alle informatie over zij-stroom. Bij vragen kunt u zich tot hen wenden.