Theoretische leerweg

Bij ons kun je examen doen in de theoretische leerweg (TL/mavo) Als je makkelijk leert en graag theoretische lessen volgt, dan is de theoretische leerweg geschikt voor jou. Je doet examen in 6 theoretische vakken. Hiermee kun je doorstromen naar niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wanneer je cijfers het toelaten, kun je een 7e examenvak kiezen, waarmee je na het behalen van je diploma over kunt stappen naar 4 havo.

 

Een mavo met een mavo-/havo onderbouw

Iedereen die bij ons in klas 1 start, zit in een mavo-/havo klas. Aan het eind van klas 2 kunnen de beste 15% van alle leerlingen de overstap maken van 2-mavo op Westplas Mavo naar 3-havo op het Hermann Wesselink College of het Amstelveen College. Iedereen heeft dus evenveel kans om door te stromen naar de havo, ook al heb je geen havo-advies van de basisschool gekregen. Als je niet naar de havo gaat, volg je bij ons vanaf klas 3 vmbo-t.

 

Veelgestelde vragen over het havo-kanstraject

1. Wat zijn de plaatsingscriteria voor de havo-kanstraject?

Die zijn er niet, er is geen aparte klas. Alle leerlingen die op onze school starten, maken kans op de havo, mits aan de voorwaarden is voldaan. In de praktijk stroomt 10-15% van de leerlingen door naar havo 3 van het Hermann Wesselink College of het Amstelveen College.


2. Wanneer kun je naar havo 3 van het Hermann Wesselink College of het Amstelveencollege?

Aan het eind van klas 2 moet je voor alle elf examenvakken een 7.0 of hoger staan; Je hebt de opstroomlessen gevolgd en de opstroomtoetsen voldoende afgerond; Je voldoet aan het havo-profiel dat is gebaseerd op de niveauprofielen binnen het Samenwerkingsverband; ook heb je alle praktische opdrachten voldoende afgerond.


3. Wat is de duur van het havo-kanstraject?

Het havo-kanstraject is een traject van twee schooljaren. Met name in klas 2, waarin je toewerkt naar havo 3 niveau door middel van opstroomlessen en bijbehorende toetsen. Dan vindt ook de uiteindelijke selectie (determinatie) plaats voor plaatsing in havo 3. Tussentijdse opstroom behoort niet tot de mogelijkheden.


4. Hoe ziet het onderwijs eruit?

Het onderwijs moet zorgen voor aansluiting met havo 3. Daar waar nodig worden lessen of de lesinhoud aangepast. We hebben hierover regelmatig contact met het Hermann Wesselink College en het Amstelveen College.

5. Kun je na klas twee ook naar een andere Havo dan het Hermann Wesselink College en het Amstelveen College?
Westplas garandeert alleen plaatsing in havo 3 op het Hermann Wesselink College en het Amstelveen College. Deze afspraak is bij alle scholen van het voortgezet onderwijs in het Samenwerkingsverband bekend.