Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen. 

 

Docenten 

De docenten verzorgen de lessen. 

 

Mentor 

Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. 

 

Schoolleider

De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school.

 

Coördinator onderwijsondersteuning 

De coördinator onderwijsondersteuning is de schakel tussen de mentor, docenten en externe organisaties op het gebied van leerlingenbegeleiding.  


Leerjaarbegeleider

De leerjaarbegeleider is de spil in leerling zaken. De begeleider heeft oog voor het pedagogische klimaat bij ons op school. Deze staat in contact met de docent, de mentor, de ouder en natuurlijk de leerling.

Examensecretaris 

Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.  

 

Vertrouwenspersoon 

Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld. 

 

Decaan en LOB-coördinator (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) 

Moet je een vakkenpakket of een studie kiezen? De LOB-coördinator zorgt ervoor dat je gedurende je hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo. 

 

Conciërges

Voel je je ziek, ben je te laat, gaat je kluisje niet open of heb je een pleister nodig? Onze conciërges staan altijd voor je klaar. Zij houden ook bij wanneer je te laat komt of uren gemist hebt.

 

Stagecoördinatoren 

De stagecoördinator adviseert bij het zoeken naar een stageplaats, helpt bij het maken van een stageverslag, onderhoud contacten met het stagebedrijf. De stagecoördinator brengt ook regelmatig bezoeken aan de bedrijven.