In samenwerking met het Amstelveen College en het Hermann Wesselink College (HWC) te Amstelveen kunnen leerlingen die kans maken om door te stromen naar de havo, bij ons een speciaal traject volgen. De Westplas biedt geen havo-onderwijs aan, maar een traject, gericht op de doorstroom naar de havo. 

 

Als je aan bepaalde eisen voldoet krijg je aan het einde van het tweede leerjaar de mogelijkheid om aan zogenaamde opstroomlessen mee te doen. Die lessen worden op havo-niveau aangeboden en getoetst. Daarna wordt bekeken of je de overstap naar de Havo kunt maken. Ook je werkhouding speelt een belangrijke rol bij een mogelijke overstap.

 

Veelgestelde vragen over het havo-kanstraject

1. Wat zijn de plaatsingscriteria voor de havo-kanstraject?

Die zijn er niet – er is geen aparte klas. Alle leerlingen die op onze school starten, maken kans op de havo, mits aan de voorwaarden is voldaan. In de praktijk stroomt 10-15% van de leerlingen door naar Havo 3 van het Hermann Wesselink College of het Amstelveen College. 


2. Wanneer kun je naar havo 3 van het Hermann Wesselink College of het Amstelveen College?

Aan het eind van klas 2 moet je voor alle elf examenvakken een 7.0 of hoger staan; Je hebt de opstroomlessen gevolgd en de opstroomtoetsen voldoende afgerond; Je voldoet aan het Havo-profiel dat is gebaseerd op de niveauprofielen binnen het Samenwerkingsverband; ook heb je alle praktische opdrachten voldoende afgerond.


3. Wat is de duur van het havo-kanstraject?

Het havo-kanstraject is een traject van twee schooljaren. Met name in klas 2, waarin je toewerkt naar het havo 3 niveau door middel van opstroomlessen en bijbehorende toetsen. Dan vindt ook de uiteindelijke selectie (determinatie) plaats voor plaatsing in havo 3. Tussentijdse opstroom behoort niet tot de mogelijkheden.


4. Hoe ziet het onderwijs eruit?

Het onderwijs moet zorgen voor aansluiting met havo 3. Daar waar nodig worden lessen of lesinhoud aangepast. We hebben hierover regelmatig contact met het Hermann Wesselink College en het Amstelveen College. 

5. Kun je na klas twee ook naar een andere Havo dan het HWC?
Westplas garandeert alleen plaatsing in havo 3 op het Hermann Wesselink College en het Amstelveen College. Deze afspraak is bij alle scholen van het Voortgezet Onderwijs in het Samenwerkingsverband bekend.