Zo werkt het mbo

Je kiest een studie die bij je past. Er zijn studies op verschillende niveaus. Welk niveau je gaat doen hangt onder meer af van je vooropleiding. Als je de opleiding hebt afgerond, bepaalt je niveau hoe zelfstandig je aan de slag kunt. Heb je jouw studie bijvoorbeeld op niveau 4 gedaan, dan kun je binnen jouw vakgebied ook leidinggeven aan anderen.

 

Op deze pagina vind je alle informatie over niveau's, leerwegen (bol of bbl), studiekosten en studiefinanciering, stages (bpv) en begeleiding. Wil je meer weten? Meld je aan voor online voorlichting of neem contact op met de locatie waar je wilt gaan studeren.

 

Belangrijke documenten

Tijdens je studie heb je soms een belangrijk document of meer informatie nodig. Als je examen gaat doen, bijvoorbeeld. Of als je een praktijkovereenkomst BOL/BBL wilt aanvragen. Je vindt al deze documenten op de pagina met downloads.

 

Bekijk alle downloads 

De niveaus binnen het mbo

Niveau 4 Middenkader functionaris. Je werkt helemaal zelfstandig en kunt leidinggeven aan anderen.

 

Niveau 3 Vakbekwaam medewerker. Je voert zelfstandig werkzaamheden uit die een grote vakbekwaamheid vereisen.

 

Niveau 2 Medewerker. Je voert onder leiding werkzaamheden uit die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen.

 

Entree Met een Entree-opleiding ben je voorbereid om als assistent te gaan werken zonder verdere studie. Of je kiest voor een vervolgopleiding op mbo-niveau 2.

De leerwegen: kies je bol of bbl?

Leerwegen: BOL of BBL

 

Omdat niet iedereen hetzelfde is, kun je op twee manieren je studie doen. Zo’n manier heet een ‘leerweg’. Wil je meer theorie? Dan kies je voor BOL, de leerweg waarbij je op school zit en stage loopt bij een bedrijf.

 

Je kunt ook kiezen om meteen te gaan werken en de BBL-leerweg te volgen. Dan leer je veel van het beroep in de praktijk en ga je één à twee dagen per week naar school.

Samengevat:

 

Bol Beroepsopleidende Leerweg: Je leert op school en wisselt de lessen af met stages op verschillende bedrijven.

Bbl Beroepsbegeleidende Leerweg: Je gaat 3 à 4 dagen werken en 1 à 2 dagen naar school.

 

Meer informatie, voor studenten en bedrijven, over bbl en stages (bpv) vind je op deze pagina.

Aanmelden, toelatingseisen, studieduur en doorstuderen

Niveau 4 Middenkader-opleiding: 3 - 4 jaar

Vooropleiding: havo of vmbo tl, gl, kb of mbo niveau 3

Als je een niveau 4 opleiding afgerond hebt, kun je doorstromen naar het hbo.

 

Niveau 3 Vakopleiding: 2 - 3 jaar

Vooropleiding: havo of vmbo tl, gl, kb of mbo niveau 2

 

niveau 2 Basisberoepsopleiding: 1 - 3 jaar

Vooropleiding: vmbo bbl of mbo niveau 1 of Entree

 

Entree: 1 jaar

Vooropleiding: Geen diploma vmbo; minimaal 16 jaar oud

 

Voor alle opleidingen van Wellant mbo is het toelatingsrecht van toepassing. Wellantcollege heeft voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 geen aanvullend beleid en geen numerus fixus. Als zich voor een opleiding te weinig studenten aanmelden, kunnen we beslissen de opleiding niet door te laten gaan.

Studiefinanciering en ov-studentenkaart

Als je gaat starten met een mbo-studie kun je vaak Studiefinanciering aanvragen.

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. Volg je de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) dan kom je niet voor studiefinanciering in aanmerking.

De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag. Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een ov-studentenkaart.

 

Alle informatie over Studiefinanciering, inclusief hoe je het kunt aanvragen, vind je op de website van DUO

 

Een 'studentenreisproduct' (ook wel bekend als ov-studentenkaart) kun je aanvragen als je start met je opleiding. Dit kan ook als je jonger bent dan 18 jaar! Alles over het aanvragen vind je op deze site.

Studiekosten

Alles over geld
De studiekosten bestaan uit twee delen:

  • Cursusgeld betaal je als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent.,
  • Schoolkosten betaal je aan de school voor boeken, materialen, excursies, een extra training, enz.


Cursusgeld
Voor alle opleidingen moet je jaarlijks cursusgeld betalen als je ouder bent dan 18.
De minister stelt jaarlijks de hoogte van dit bedrag vast. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (bol) en een deeltijd of bbl-opleiding.

Als je een bol-opleiding volgt, brengt DUO (dienst uitvoering onderwijs) dit bedrag in rekening. Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Je krijgt hierover automatisch bericht van DUO. Meer informatie vind je op de site van DUO

Schoolkosten
Naast het cursusgeld zijn er ook kosten voor materialen, boekenpakket, bijdrage praktijkschool en naar keuze kosten voor logies tijdens een praktijkschoolweek en dergelijke. Deze kosten verschillen per opleiding en locatie, vraag er naar.

Begeleiding

Bij Wellantcollege word je optimaal voorbereid op het behalen van je diploma, de arbeidsmarkt of een eventuele vervolgopleiding na je opleiding. Tijdens je studietijd neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid en regie over je leerproces. En dat is belangrijk want wat je doet heeft invloed op wat je in je loopbaan kunt gaan doen. Natuurlijk krijg je tijdens jouw opleiding hierbij een goede basis aan begeleiding en coaching aangeboden.

 

Soms is deze basisbegeleiding niet voldoende. Dan kun je baat hebben bij extra begeleiding of faciliteiten. Het is belangrijk om via het aanmeldformulier of gedurende je opleiding altijd aan te geven wat je nodig hebt in je opleiding.

 

De verantwoordelijkheid om de extra ondersteuningsbehoefte kenbaar te maken ligt bij jou en, als je jonger bent dan 18 jaar, bij je ouders/verzorgers.

 

Op basis van jouw behoefte wordt in een verdiept gesprek verkend welke begeleiding Wellantcollege kan bieden. Extra begeleiding is mogelijk indien het voor Wellantcollege in redelijkheid uitvoerbaar is en geen onevenredige belasting vormt voor de opleiding. De mogelijkheden en grenzen van begeleiding zal Wellantcollege onderbouwen waarbij het belang van jou als student voorop staat. Hiervoor zal steeds een individuele afweging gemaakt worden. Voor alle opleidingen bij Wellantcollege geldt dat je in staat moet zijn om in het werkveld te kunnen functioneren, de beroepspraktijkvorming te volgen en de opleiding binnen de gebruikelijke studieduur af te ronden.

 

Wanneer extra begeleiding geboden kan worden, zal deze worden vastgelegd in de overeenkomst extra begeleiding (OEB). De gemaakte afspraken over extra begeleiding worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Een belangrijke succesfactor voor een effectieve begeleiding is een actieve rol van jou als student.

 

Wil je meer weten over hoe de begeleiding bij Wellantcollege is georganiseerd lees dan het kaderdocument  begeleiding bij Wellantcollege of stel je vraag aan je coach.

Over Wellant mbo

Wellantcollege heeft tien scholen met mbo-onderwijs in de Randstad. Elke school heeft een eigen aanbod aan studiemogelijkheden, altijd passend bij de locale arbeidsmarkt. De kwaliteit van onze opleidingen wordt regelmatig gecontroleerd door de Onderwijsinspectie van het ministerie van OCW. De rapportage daarvan kunt u hier vinden. Indien beschikbaar zijn op deze site bij de diverse opleidingen de zogenaamde Studiebijsluiters in te zien.

 

Voor alle opleidingen van Wellant mbo is het toelatingsrecht van toepassing. Wellantcollege heeft voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 geen aanvullend beleid en geen numerus fixus.

 

Gezondheid en duurzaamheid zijn belangrijk binnen Wellant. Onze kantines hebben daarom ook het predicaat Gezonde schoolkantine.

 

Kenmerken Wellant mbo

  • Intensieve samenwerking met bedrijfsleven: leren voor en door de praktijk
  • Veel contacten met het buitenland
  • Van vierjarige tot en met éénjarige opleidingen
  • Voor ambitieuze leerlingen die alles uit hun opleiding willen halen