Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit de volgende stappen. Je wordt pas toegelaten bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.

1. Je vult het doorstroomformulier in
2. We voeren een intakegesprek
3. We maken de definitieve inschrijving samen rond

Stap 1: Doorstroomformulier

Download het doorstroomformulier, vul het in het stuur het naar mbo.aalsmeer@wellant.nl

 

Klik hier om het doorstroomformulier te downloaden.

 

In dit formulier staat informatie over jou en je vorige opleiding die we nodig hebben om jou goed te kunnen begeleiden bij Wellantcollege. Dit formulier vul je in samen met jouw mentor of decaan.

Stap 2: Intakegesprek

Neem mee naar dit gesprek:

* je ID-kaart
* een voorlopige cijferlijst / laatste rapport (of diploma en cijferlijst als je die al hebt)
* een pasfoto
* doorstroomformulier, als je die nog niet hebt opgestuurd

 

Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou de opleiding en het leertraject vast. We geven een eerste introductie van onze school. En we kijken of jouw keuze overeenkomt met je vooropleiding, motivatie en competenties. Soms krijg je een tweede gesprek.

Stap 3: Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving volgt als aan alle verplichtingen is voldaan en de Onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend en ingeleverd.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.