Je wilt je inschrijven voor een beroepsopleiding op onze school? Aanmelden doe je zo.

Check hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen:

Vooropleiding Niveau
Heb je een vmbo diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB) gemengde leerweg (GL) theoretische leerweg (TL) overgangsbewijs havo 3 -> 4 of havo diploma of een mbo niveau 3 diploma? Dan kun je je aanmelden voor een opleiding op niveau 3 of 4
Heb je een diploma van de beroepsgerichte leerweg (BB)? Meld je dan aan voor een opleiding op niveau 2
Heb je geen diploma? De Entree-opleiding is voor jou waarschijnlijk de beste oplossing. Meld je aan voor Entree of stuur een SMS naar 0646620485 met jouw naam en telefonnummer en je wordt terug gebeld.

Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmeldng. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit nog drie stappen. Je wordt pas toegelaten bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.

1. Je vult het doorstroomformulier in
2. Je doet een Talentscan en we voeren een intakegesprek
3. We maken de definitieve inschrijving samen rond

Stap 1: Doorstroomformulier

In dit dossier staat informatie over jou en je vorige opleiding die we nodig hebben om jou goed te kunnen begeleiden bij Wellantcollege. Dit dossier sturen we je toe. Je vult het in samen de mentor of decaan van de school waar je nu op zit. Ben je al langere tijd van school, dan vul je zoveel mogelijk zelf in. Tijdens het intake gesprek komen we er dan op terug.

 

Klik hier om het doorstroomdossier te downloaden.

Stap 2: Intakegesprek

Neem je identiteitskaart mee naar dit gesprek.
Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou de opleiding en het leertraject vast. We geven een eerste introductie van onze school. En we kijken of jouw keuze overeenkomt met je vooropleiding, motivatie en competenties. Soms krijg je een tweede gesprek.

 

Voordat je een intakegesprek doet, doe je eerst nog een test, de Talentscan. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

 

Stap 3: Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving volgt als aan alle verplichtingen is voldaan en de Onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend en ingeleverd.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.