Je wilt je inschrijven voor een beroepsopleiding op onze school? Aanmelden doe je zo.

Check hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen:

Vooropleiding Niveau
Heb je een vmbo diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB) gemengde leerweg (GL) theoretische leerweg (TL), een overgangsbewijs
havo 3 naar havo 4, een havo diploma of een mbo niveau 3 diploma?
Dan kun je je aanmelden voor een opleiding op niveau 3 of 4

Denk je toelaatbaar te zijn? Mooi! 

 

Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit de volgende stappen. Je wordt pas toegelaten bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.   

 

1. Je vult het formulier aanvullende informatie bij het doorstroomformulier in
2. Je vult het doorstroomformulier in
3. Je doet de intaketest
4. We voeren een intakegesprek
5. We maken de definitieve inschrijving samen rond

Stap 1: Formulier aanvullende informatie bij het doorstroomformulier

Vul digitaal het formulier aanvullende informatie bij het doorstroomformulier in.

Stuur het ingevulde formulier z.s.m. na je aanmelding naar rijswijk@wellant.nl .

Stap 2: Doorstroomformulier

Zit je nu op een school die is aangesloten bij VOROC? Dan vult jouw decaan/mentor digitaal het VOROC doorstroomformulier in. Vraag dit na bij jouw school!

Stap 3: Talentscan

Hiervoor ontvang je per mail een uitnodiging. Neem een geldig legitimatiebewijs mee op de afgesproken dag! Je vult online de Talentscan in. Deze Talentscan geeft ons inzicht in jouw capaciteiten, competenties en persoonlijkheid, de slagingskans voor de gekozen opleiding en de begeleiding die jij misschien nodig hebt.

Stap 4: Matchinggesprek

Tijdens dit gesprek bekijken we samen of er een match bestaat tussen de opleiding van jouw keuze en je vooropleiding, motivatie en competenties. Voor het zover is, kunnen soms een tweede gesprek en/of het meelopen met de opleiding deel uitmaken van onze intakeactiviteiten. Als je daarvoor wordt uitgenodigd, is dit niet vrijblijvend. Plaatsing in een opleiding is immers maatwerk.

Stap 5: Definitieve plaatsing

Als er sprake is van een match, ontvang je hierover bericht met de voorwaarden voor definitieve plaatsing. Als je voldoet aan deze voorwaarden volgt de definitieve inschrijving.

 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met dhr. G. Engbers per mail: g.engbers@wellant.nl of delft@wellant.nl .