Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit de volgende stappen. Je wordt pas toegelaten bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.

1. Je vult het doorstroomformulier in (vergeet het mentordeel niet in te laten vullen)
2. Als je een Lob-dossier hebt, verstuur je dat per post of per mail.

3. Je wordt uitgenodigd voor een praktijkdag/meeloopdag

Stap 1: Doorstroomformulier

 

In dit formulier staat informatie over jou en je vorige opleiding die we nodig hebben om jou goed te kunnen begeleiden bij Wellantcollege. Dit formulier vul je in samen met jouw mentor of decaan.

Stap 2: LOB-dossier en intakegesprek

Stuur je LOB-dossier naar mbo.dordrecht@wellant.nl

 

Alle studenten worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin kijken we of jouw keuze overeenkomt met je vooropleiding, motivatie en competenties.

Stap 3: Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving volgt als aan alle verplichtingen is voldaan en de onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend en ingeleverd. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.