Je wilt je inschrijven voor een beroepsopleiding op onze school? Aanmelden doe je zo.

Check hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen:

Vooropleiding Niveau
Heb je een vmbo diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB) gemengde leerweg (GL) theoretische leerweg (TL) overgangsbewijs havo 3 -> 4 of havo diploma of een mbo niveau 3 diploma? Dan kun je je aanmelden voor een opleiding op niveau 3 of 4
Heb je een diploma van de beroepsgerichte leerweg (BB)? Meld je dan aan voor een opleiding op niveau 2
Heb je geen diploma? Je kunt onze Entree opleiding volgen. Neem hierover contact op .

Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit de volgende stappen. Je wordt pas toegelaten bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.

1. We voeren een intakegesprek
2. We maken de definitieve inschrijving samen rond

Stap 1: Intakegesprek

Bij dit gesprek neem je mee:

  • je ID-kaart/paspoort
  • een voorlopige cijferlijst / laatste rapport (of diploma en cijferlijst als je die al hebt)
  • een recente pasfoto

 

Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou de opleiding en het leertraject vast. We geven een eerste introductie van onze school. En we kijken of jouw keuze overeenkomt met je vooropleiding, motivatie en competenties. Soms krijg je een tweede gesprek.

Je ontvangt binnen 3 weken bericht of je geplaatst bent voor de opleiding van je keuze.

 

Stap 2: Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving volgt als aan alle verplichtingen is voldaan en
de Onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend en ingeleverd.

Er is voor onze nieuwe studenten een informatiemiddag op donderdag 8 juni. Je wordt hiervoor uitgenodigd via het bij ons bekende mailadres. Tijdens deze middag ontvang je informatie over:

 

  • de boekenlijst en het bestellen van de boeken
  • excursies
  • het leerlingvolgsysteem (Trajectplanner)
  • het bestellen van leer/hulpmiddelen (vrijwillig/ verplicht)


Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.