Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit de volgende stappen. Je wordt pas toegelaten bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.

1. Je vult het doorstroomformulier in
2. We voeren een intakegesprek
3. We maken de definitieve inschrijving samen rond

Stap 1: Doorstroomformulier

In het doorstroomdossier staat informatie over jou en je vorige opleiding die we nodig hebben om jou goed te kunnen begeleiden bij Wellantcollege. Het doorstroomdossier vul je in samen met jouw mentor of decaan.

Informatie over het doorstroomdossier ontvang je, na het versturen van je aanmelding, per mail.

Stap 2: Intakegesprek

Neem je identiteitskaart mee naar dit gesprek.
Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou de opleiding en het leertraject vast. We geven een eerste introductie van onze school. En we kijken of jouw keuze overeenkomt met je vooropleiding, motivatie en competenties. Soms krijg je een tweede gesprek. Een intaketest kan onderdeel uitmaken van de intakeprocedure.

Stap 3: Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving volgt als aan alle verplichtingen is voldaan en de onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend en ingeleverd. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.