Bereikbaarheid

Wellant mbo Houten is uitstekend bereikbaar. Het adres is: Randhoeve 2, 3992 XH Houten.

Vakantieplanning 2018-2019
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Goede vrijdag en 2e Paasdag: 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 27 april t/m 10 mei 2019
Hemelvaartsweekend 30 mei t/m 2 juni 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 2 september 2019

Lestijden en lesrooster

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.45 en 17.30 uur. Natuurlijk krijg je een duidelijk rooster. Soms vindt ‘schooltijd’, onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw  plaats. Hieronder vind je de reguliere lestijden en pauzes:

Les Tijd
1e les 08.45 - 9.30 uur
2e les 09.30 - 10.15 uur
pauze 10.15 - 10.30 uur
3e les 10.30 - 11.15 uur
4e les 11.15 - 12.00 uur
pauze 12.00 - 12.30 uur
5e les 12.30 - 13.15 uur
6e les 13.15 - 14.00 uur
pauze 14.00 - 14.15 uur
7e les 14.15 - 15.00 uur
8e les 15.00 - 15.45 uur
pauze 15.45 - 16.00 uur
9e les 16.00 - 16.45 uur
10e les 16.45 - 17.30 uur