Bereikbaarheid

Wellant mbo Houten is uitstekend bereikbaar. Het adres is: Randhoeve 2, 3992 XH Houten.

Vakantieplanning 2020-2021
Herfstvakantie 19 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 t/m 28 februari 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 29 augustus 2021
Overige vrije dagen
Goede vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Hemelvaartsdag 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021

Lestijden en lesrooster

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.45 en 17.30 uur. Natuurlijk krijg je een duidelijk rooster. Soms vindt ‘schooltijd’, onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw  plaats. Hieronder vind je de reguliere lestijden en pauzes:

Les Tijd
1e les 08.45 - 9.30 uur
2e les 09.30 - 10.15 uur
pauze 10.15 - 10.30 uur
3e les 10.30 - 11.15 uur
4e les 11.15 - 12.00 uur
pauze 12.00 - 12.30 uur
5e les 12.30 - 13.15 uur
6e les 13.15 - 14.00 uur
pauze 14.00 - 14.15 uur
7e les 14.15 - 15.00 uur
8e les 15.00 - 15.45 uur
pauze 15.45 - 16.00 uur
9e les 16.00 - 16.45 uur
10e les 16.45 - 17.30 uur