Begeleiding

 

Bij Wellantcollege word je optimaal voorbereid op het behalen van je diploma, de arbeidsmarkt of een eventuele vervolgopleiding na je opleiding. Tijdens je studietijd neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid en regie over je leerproces. En dat is belangrijk want wat je doet heeft invloed op wat je in je loopbaan kunt gaan doen. Natuurlijk krijg je tijdens jouw opleiding hierbij een goede basis aan begeleiding en coaching aangeboden.

 

Soms is deze basisbegeleiding niet voldoende. Dan kun je baat hebben bij extra begeleiding of faciliteiten. Het is belangrijk om via het aanmeldformulier of gedurende je opleiding altijd aan te geven wat je nodig hebt in je opleiding.

 

De verantwoordelijkheid om de extra ondersteuningsbehoefte kenbaar te maken ligt bij jou en, als je jonger bent dan 18 jaar, bij je ouders/verzorgers.

 

Op basis van jouw behoefte wordt in een verdiept gesprek verkend welke begeleiding Wellantcollege kan bieden. Extra begeleiding is mogelijk indien het voor Wellantcollege in redelijkheid uitvoerbaar is en geen onevenredige belasting vormt voor de opleiding. De mogelijkheden en grenzen van begeleiding zal Wellantcollege onderbouwen waarbij het belang van jou als student voorop staat. Hiervoor zal steeds een individuele afweging gemaakt worden. Voor alle opleidingen bij Wellantcollege geldt dat je in staat moet zijn om in het werkveld te kunnen functioneren, de beroepspraktijkvorming te volgen en de opleiding binnen de gebruikelijke studieduur af te ronden.

 

Wanneer extra begeleiding geboden kan worden, zal deze worden vastgelegd in de overeenkomst extra begeleiding (OEB). De gemaakte afspraken over extra begeleiding worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Een belangrijke succesfactor voor een effectieve begeleiding is een actieve rol van jou als student.

 

Wil je meer weten over hoe de begeleiding bij Wellantcollege is georganiseerd lees dan het kaderdocument begeleiding bij Wellantcollege of stel je vraag aan je coach.

 

Extra's

 

Kleine school:

Onze school is klein en overzichtelijk. Iedereen kent elkaar en de onderlinge sfeer is uitstekend te noemen.

 

Excursies:

Gedurende de opleiding worden er interessante excursies gemaakt. Afhankelijk van je opleiding kun je denken aan excursies naar de dierentuin, de bereden politie,  modeltuinen, diverse bedrijven, de Hortifair, musea, woonbeurzen en binnenhuisarchitecten.

 

Praktijkschool:

Sommige onderdelen van de opleiding kunnen niet op school gegeven worden. Je gaat dan enkele dagen naar een praktijkschool elders in het land.

 

Uitwisseling:

Een jaarlijks terugkerend project van de opleiding Outdoor Design is de restauratie van klassieke tuinen in Italie.  

 

Projecten:

Een leuk onderdeel van de opleiding is het werken aan een project. Elke opleiding kent zo zijn eigen projecten. Onze leerlingen Dierverzorging hebben in Diergaarde Blijdorp een project gerealiseerd rond het inventariseren van biotopen. Regelmatig werken leerlingen van de opleiding Bloem, Groen & Design mee aan het aankleden van bijvoorbeeld conferentieruimtes door middel van bloemwerk. Afgelopen jaar is een school/buurttuin gerealiseerd rond de Haagse basisschool De Bonte Vlinder. Onze Indoor Design leerlingen hebben in samenwerking met de ondernemers de etalages van een winkelstraat in Rijswijk opnieuw ontworpen en ingericht. Dit zijn zo maar wat voorbeelden uit het grote aantal projecten waar onze school aan  werkt en die zelfs een plaatsje in de krant verdienden.

 

Knaagdierenopvang:

Op het terrein van onze school is een knaagdierenopvang (Het Knaaghof) van de Dierenbescherming gevestigd. Al die knagertjes moeten verzorgd worden. Er zijn dus altijd stageplaatsen voor onze leerlingen Dierverzorging. Dat is fijn, want het aantal stageplaatsen voor Dierverzorging is beperkt.

 

Schooltuin:

Wij hebben een prachtige grote schooltuin waar een grote diversiteit aan bloemen, planten en bomen staat.

 

Dieren:

Wat we ook op school hebben zijn dieren. En behoorlijk wat. Wij hebben schapen, en geiten in de wei lopen. Er lopen honden en katten rond en binnen in aparte gebouwen zijn nog veel meer dieren.