Je wilt je inschrijven voor een beroepsopleiding op onze school? Aanmelden doe je zo.

 

Check hieronder of je voldoet aan de toelatingseisen:

Vooropleiding Niveau
Heb je een vmbo diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB) gemengde leerweg (GL) theoretische leerweg (TL) overgangsbewijs havo 3 → 4 of havo diploma of een mbo niveau 2 of 3 diploma? Dan kun je je aanmelden voor een opleiding op niveau 3 of 4
Heb je een diploma van de beroepsgerichte leerweg (BB)? Meld je dan aan voor een opleiding op niveau 2
Heb je geen diploma? Je kunt onze Entree opleiding volgen.
Neem hierover contact op

Digitaal aanmelden 

 

De mogelijheid tot aanmelden voor schooljaar 2020-2021 is gesloten. Houd onze website in de gaten voor nieuws over aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022. 

Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmeldng. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit  de volgende stappen. Je wordt pas toegelaten bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.

1. Je vult het doorstroomformulier in (vergeet het mentordeel niet in te laten vullen)
2. Je krijgt een intakegesprek
3. We maken je inschrijving definitief

Stap 1: Doorstroomformulier
  • Vul het doorstroomdossier in en stuur het bij voorkeur per email naar rotterdam@wellant.nl of Wellantcollege Rotterdam, Laanslootseweg 1, 3028 HT Rotterdam.

 

In dit formulier staat informatie over jou en je vorige opleiding die we nodig hebben om jou goed te kunnen begeleiden bij Wellantcollege. Dit formulier vul je in samen met jouw mentor of decaan.

Stap 2: Intakegesprek

Neem je identiteitskaart mee naar dit gesprek.Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou de opleiding en het leertraject vast. We geven een eerste introductie van onze school. En we kijken of jouw keuze overeenkomt met je vooropleiding, motivatie en competenties. Soms krijg je een tweede gesprek.

Stap 3: Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving volgt als aan alle verplichtingen is voldaan en de Onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend en ingeleverd.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.