Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit de volgende stappen. Je wordt pas toegelaten bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.

1. Je vult het doorstroomformulier in (vergeet het mentordeel niet in te laten vullen)
2. Je krijgt een intakegesprek
3. We maken je inschrijving definitief

Stap 1: Doorstroomformulier
  • Vul het doorstroomdossier in en stuur het bij voorkeur per email naar rotterdam@wellant.nl of Wellantcollege Rotterdam, Laanslootseweg 1, 3028 HT Rotterdam.

 

In dit formulier staat informatie over jou en je vorige opleiding die we nodig hebben om jou goed te kunnen begeleiden bij Wellantcollege. Dit formulier vul je in samen met jouw mentor of decaan.

Stap 2: Intakegesprek

Neem je identiteitskaart mee naar dit gesprek.Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou de opleiding en het leertraject vast. We geven een eerste introductie van onze school. En we kijken of jouw keuze overeenkomt met je vooropleiding, motivatie en competenties. Soms krijg je een tweede gesprek.

Stap 3: Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving volgt als aan alle verplichtingen is voldaan en de Onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend en ingeleverd.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.