Begeleiding

 

Bij Wellantcollege word je optimaal voorbereid op het behalen van je diploma, de arbeidsmarkt of een eventuele vervolgopleiding na je opleiding. Tijdens je studietijd neem je zelf steeds meer verantwoordelijkheid en regie over je leerproces. En dat is belangrijk want wat je doet heeft invloed op wat je in je loopbaan kunt gaan doen. Natuurlijk krijg je tijdens jouw opleiding hierbij een goede basis aan begeleiding en coaching aangeboden.

 

Soms is deze basisbegeleiding niet voldoende. Dan kun je baat hebben bij extra begeleiding of faciliteiten. Het is belangrijk om via het aanmeldformulier of gedurende je opleiding altijd aan te geven wat je nodig hebt in je opleiding.

 

De verantwoordelijkheid om de extra ondersteuningsbehoefte kenbaar te maken ligt bij jou en, als je jonger bent dan 18 jaar, bij je ouders/verzorgers.

 

Op basis van jouw behoefte wordt in een verdiept gesprek verkend welke begeleiding Wellantcollege kan bieden. Extra begeleiding is mogelijk indien het voor Wellantcollege in redelijkheid uitvoerbaar is en geen onevenredige belasting vormt voor de opleiding. De mogelijkheden en grenzen van begeleiding zal Wellantcollege onderbouwen waarbij het belang van jou als student voorop staat. Hiervoor zal steeds een individuele afweging gemaakt worden. Voor alle opleidingen bij Wellantcollege geldt dat je in staat moet zijn om in het werkveld te kunnen functioneren, de beroepspraktijkvorming te volgen en de opleiding binnen de gebruikelijke studieduur af te ronden.

 

Wanneer extra begeleiding geboden kan worden, zal deze worden vastgelegd in de overeenkomst extra begeleiding (OEB). De gemaakte afspraken over extra begeleiding worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Een belangrijke succesfactor voor een effectieve begeleiding is een actieve rol van jou als student.

 

Wil je meer weten over hoe de begeleiding bij Wellantcollege is georganiseerd lees dan het kaderdocument begeleiding bij Wellantcollege of stel je vraag aan je coach.