De opleiding Dierenartsassistent paraveterinair kan onder voorwaarden door havisten ook in een verkort traject van 2 jaar doorlopen worden. 

Meer informatie over de opleiding vind je hier.

Verkort traject in Houten

De opleiding Dierenartsassistent paraveterinair kan onder voorwaarden door havisten ook in een verkort traject van 2 jaar doorlopen worden. 

Meer informatie over de opleiding vind je hier.

Locaties
Wellant mbo Houten