De Nederlandse melkveehouderij is een sector die er toe doet. Van oudsher hebben Nederlandse zuivelproducten in de hele wereld een goede naam. Om de wereldbevolking te kunnen voeden moet er efficient geproduceerd worden. Als moderne melkveehouder maak je gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied. Bijvoorbeeld op het gebied van melkwinning, energiegebruik, huisvesting en diergezondheid. Ook kunnen nieuwe producten of diensten het bedrijf een extra impuls geven. Denk aan een kaasmakerij, zorgboerderij of landwinkel.

Internationaal: bol-studenten, niveau 4 lopen in het laatste jaar van hun opleiding stage in het buitenland. Niveau 3 bol-studenten hebben ook die mogelijkheid. Je doet daarbij leer - en werkervaring op bij melkveehouders over de hele wereld.

Wat ga je leren?

Niveau 2
Jij werkt graag buiten of tussen de koeien. Elke dag verloopt anders. Melkvee is je grote hobby. Jij wilt leren om de koeien perfect te verzorgen. Je rust niet voor ze het naar hun zin hebben en goed voor je produceren. In deze opleiding leer je wat daar voor nodig is: rond de geboorte, tijdens de opfok, rond inseminatie en afkalven, tijdens de lactatieperiode en in de droogstand. Het gaat dan over gezondheid, huisvesting, klauwverzorging, voeding en melkwinning. En natuurlijk ook het landwerk met bemesting, beweiding en voederwinning. Je bent vooral praktijkgericht en bij ons op school leer je hoe je dat zo goed mogelijk kunt doen. We laten je kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in de veehouderij.
Niveau 3
In deze opleiding leer je hoe je het vee en land op een melkveebedrijf moet verzorgen. Jij kunt de veehouder vervangen als hij een week op vakantie is. Je wordt met deze opleiding vakbekwaam medewerker veehouderij. Je leert daarom over tochtigheid, voortplanting, fokkerij en de bijbehorende land- en veeadministratie.Traditioneel melken of robotmelken maakt voor jou niet uit. Je gaat voor je koeien daarom is dierwelzijn belangrijk voor jou. Uit (gras)land leer je een optimale productie te halen door juist beheer en goede bemesting. Je hebt daarbij aandacht voor duurzame bedrijfsvoering op het gebied van produceren en bodembeheer. Daarnaast doe je praktische vaardigheden op zodat je in staat bent om de mechanistatie, de gebouwen en installaties goed te onderhouden. Je houdt van de praktijk en de theorie en bij ons op school leer je beide. We laten je kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in de veehouderij.
Niveau 4
In deze opleiding leer je alles over het managen van een melkveebedrijf. Je bent bezig met het duurzaam produceren van melk en vlees. Dierwelzijn, imago, vakkennis en economie zijn hier kernwoorden. We werken veel met de computer, want zonder computervaardigheid kun jij de administratie en boekhouding niet bijhouden. Wat is jouw rol als ondernemer in de melkveehouderij? Ga jij voor produceren op grote(re) schaal, kies je voor verbreding of juist specialisatie? Is dat in Nederland of (ver) daar buiten? Het is belangrijk dat jij een netwerk kunt opbouwen en onderhouden met alle partijen rond jouw bedrijf. Zo ben je een goede gesprekspartners voor verschillende erfbetreders. Naast theorie doe uiteraard ook praktische vaardigheden op. Zo ben je in staat om de mechanistatie, de gebouwen en installaties goed te onderhouden. Of om het onderhoud op een goede manier uit te laten voeren. Op school maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen uitWereldwijd wordt de helft van alle melk geproduceerd door Nederlanders en hun nazaten in allerlei landen! Nederlandse melkveehouders hebben de expertise om zo veel mogelijk productie uit een bedrijf te halen. Om een veehouderijbedrijf te runnen moet je dan ook behoorlijk wat in huis hebben. Niet alleen moet je de veestapel verzorgen, ook het land, de erfbeplanting en het natuurbeheer vragen jouw aandacht. Je krijgt ook te maken met machine onderhoud, lassen en handvaardigheid. Een moderne bedrijfsvoering is ondenkbaar zonder inzicht in administratie en kostprijsberekening. 

 

Wat leer je?
Je krijgt de volgende vakken: Keten en kwaliteit / Gebouwen en techniek / Verzorgen vee / Jongvee-opfok / Voeding / Verzorgen grasland en voederwinning / Melken en kwaliteitszorg / Voortplanting / Plannen en organiseren (niveau 3 en 4) / Aansturen en begeleiden medewerkers (niveau 3 en 4) / Nederlands / Rekenen / Natuur- en scheikunde (niveau 3 en 4) / Wiskunde (niveau 4)

Wat ga je later doen?

Diploma op zak?

  • Je kunt werken op melkveebedrijven

  • bij KI-organisaties (bijv. inseminator)

  • bij melkmachinedealers of stalinrichters

  • of als ZZP'er in de melkveehouderij

 

Je gaat dan werken in bijvoorbeeld onderstaande functies:
Niveau 2: Medewerker melkveehouderij
Niveau 3: Medewerker melkveehouderij, bedrijfsverzorger, monteur stalinrichting of melkautomatisering, klauwbekapper, inseminator
Niveau 4: Doorstromen naar HBO, ondernemer in de melkveehouderij, herdmanager, bedrijfsverzorger, medewerker/adviseur bij toeleverende bedrijven, klauwbekapper, inseminator.

Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief in jouw regio vind je bij SBB.


Vervolg
Na de opleidingen op niveau 2 en 3 kun je doorstromen naar niveau 3 en 4. Na niveau 4 kun je doorstromen het hbo (zie daarvoor de doorstroomvariant van deze opleiding) of naar onze TOP-opleiding melkveehouderij. 

Praktische informatie

Het T-rijbewijs is noodzakelijk voor deze opleiding. Je hebt dit dus al in bezit of je probeert deze zo snel mogelijk te halen. Het T-Rijbewijs kun je halen bij Wellant Cursussen & Trainingen

 

Lees hier meer over de vergoeding die je kunt aanvragen.


Stagelopen

In het derde jaar van de opleiding gaan studenten niveau 3 en 4 op buitenlandstage of op een stage op meer dan 50 km afstand van huis. Voor veel leerlingen is dat een ervaring voor het leven.

 

Inhoud opleiding

De veehouderij opleiding is een combinatie van theorielessen op school en praktijk op het BPV-bedrijf. Het bezoeken van vergaderingen, veekeuringen, kaaskeuringen, shows, open dagen, studieclubs, etc. wordt gewaardeerd in de opleiding. In de eerste twee leerjaren ga je twee keer een week naar de praktijkschool om te werken met de machines en dieren die we op school niet hebben. Het melkdiploma is onderdeel van de opleiding.

 

Duur

Deze opleiding duurt voor niveau 3 en 4 drie jaar. Niveau 2 rondt de studie in twee jaar af.


Leerweg

Bij de bol-opleiding is de bpv (Beroepspraktijkvorming) 1 of 2 dagen per week.

Bij de bbl-opleiding werk je minimaal 20 uur per week. Je hebt daarvoor een arbeidscontract van minimaal 20 uur nodig!

De opleiding op niveau 4 wordt alleen als bol aangeboden.

 

Voor deze opleiding is en studiebijsluiter beschikbaar. die kun je bekijken voor niveau 3 en niveau 4. De crebo's zijn 25432, 25537 en 25535.

 

Alle informatie over studiekosten en studiefinanciering vind je op de pagina Over het mbo.

Locaties
Wellant mbo Houten
Ontdek de wereld van de groene productie

Ook interessant

Melkveehouderij, doorstroom naar hbo

Weet jij al dat je door wilt leren na het mbo? Dan kun je met jouw ambities terecht bij Wellantcollege. Wij bieden de opleiding...

Lees meer

Green Production

Ons land is de grootste exporteur van bomen en andere (sier)teeltproducten. Of je nu werkt in de tuinbouw, sier-, bloemen- of b...

Lees meer

Groen, Grond & Infra

Overal in het land wordt gewerkt aan steden en parken. Met grote machines. Het zijn uiteenlopende klussen. Vandaag grond storte...

Lees meer