​Jaco is docent Melkveehouderij op Wellant mbo Houten. Hij reageerde op de prijsvraag voor ‘de beste ingeblikte les met een natuurinclusief thema’ van Groen Kennisnet. De opdracht was om een les te maken met een duidelijk natuurinclusief element. En met succes. Zijn lesprogramma werd het beste beoordeeld!

Jaco: “Als team Melkvee volgen we ontwikkelingen in de sector op de voet. En het opzetten van een nieuwe lessenserie vind ik leuk. Dit jaar ben ik met ruim dertig tweedejaars niveau 4-studenten met het vak ‘Natuurinclusieve veehouderij’ begonnen. In mijn laatste les vatte ik voor de thuiswerkende studenten de complete lessenserie samen. Vlak na die les belandde de prijsvraag in mijn mailbox. Na wat aanmoediging van collega’s heb ik de film van mijn laatste les met de complete lessenserie ingestuurd.”

 

Natuur en landbouw zijn geen tegenpolen

“Natuur en landbouw worden regelmatig als tegenpolen gezien”, gaat Jaco verder. “In mijn ogen onterecht! Veel melkveehouders zijn juist goede beheerders van de groene ruimte en werken met de natuur. In deze lessenserie wil ik de studenten leren zien wat er nu al is op hun bedrijf (bewustwording). En hoe je dat kunt waarderen. Een ander onderdeel gaat over het agrarisch natuurbeheer in Nederland.

 

Voor ondernemers in de melkveehouderij is het verdienmodel rondom natuurinclusieve lanbouw belangrijk. Daar zit echt een spanningsveld! Het is soms best mogelijk om maatregelen te nemen in de bedrijfsvoering om de biodiversiteit te vergroten. Maar op het moment dat dat leidt tot een hogere kostprijs of minder opbrengsten dan drukt dat direct het gezinsinkomen.

 

Soms heeft een veehouder veel tijd en energie (nesten zoeken, markeren en er omheen maaien) gestoken in weidevogelbeheer, dan rooft een predator (bijvoorbeeld een vos) de nesten leeg. Dat is zuur, werken met de natuur is geen wiskunde.

 

Opgenomen in het curriculum

“Het vak hebben we samen met het vak kringlooplandbouw opgenomen in ons curriculum voor niveau 3 en 4. Geen les is natuurlijk hetzelfde, dus ik zal volgend jaar weer onderdelen aanpassen in het lesprogramma. En als er volgend jaar iets op mijn pad komt wat past bij de leerdoelen, voeg ik dat zeker toe!”


Benieuwd naar het lesprogramma? Bekijk het op Groen Kennisnet​.