Werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in onderwijs. Dat is waar Wellant voor staat.

De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en indringende vraagstukken voor onze planeet. Technologie,  digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen. Internationaal - van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap - groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent.

 

Welkom bij Wellant!

Lees meer over het verhaal van Wellant

 

College van bestuur

Het college van bestuur bestaat uit twee personen die als collegiaal bestuur verantwoordelijk zijn voor de stichting Wellant: 

Mevrouw drs. J.M.P. (Annemarie) Moons (voorzitter)
De heer drs. A.R.G. (Gabe) van der Zee (lid)

Portefeuilleverdeling college van bestuur

 

U kunt contact opnemen met het college van bestuur via de secretaris: mevrouw drs. L.B. (Liesbeth) de Wit 

 

Documenten:

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) is toezichthouder van de stichting Wellant en ziet erop toe dat het college van bestuur goed functioneert. De raad van toezicht benoemt en beoordeelt de leden van het college van bestuur. Ook heeft de raad van toezicht een adviesrol en kan fungeren als klankbord. Daarnaast moet de Raad een aantal besluiten van het college van bestuur goedkeuren.

 

De raad van toezicht bestaat uit: 
Dhr.  drs. W. Smink (voorzitter)
Mw. mr. R.M. Bergkamp (vicevoorzitter)

Dhr.  ing. D.C.A. Oosthoek

Mw. dr. H.H.M. Scholtes
Mw. drs. H.K. Sluiter MEM

 

U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via de secretaris: mevrouw drs. L.B. (Liesbeth) de Wit 

 

Documenten:

 

Medezeggenschap

Wellantcollege kan niet zonder medewerkers, ouders en studenten die hun hart laten spreken en hun stem willen laten horen. Ze zijn vertegenwoordigd in de:

 

  • Ondernemingsraad
  • (Centrale) ouderraad
  • (Centrale) studentenraad
Feiten en cijfers

Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier.

Wij staan voor modern gevarieerd onderwijs: van koken tot urban green development, en van gezonde dieren tot watermanagement. 

 

Wellantcollege heeft 31 locaties (21 vmbo en 10 mbo), 1.300 medewerkers en 13.000 leerlingen en studenten.

 

Wellantcollege verzorgt cursussen & trainingen vanuit de verschillende kenniscentra die gekoppeld zijn aan onze mbo-scholen.

Focus: Je kunt niet overal het beste in zijn.

 

We richten ons daarom op de volgende thema's:

 

  • Voedsel en gezondheid
  • Water, urban green en klimaat 
  • Agrobusiness en groene technologie 
  • Leefomgeving (inclusief bloem)
  • Diermanagement