Werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs. Dat is waar Wellant voor staat.

De nieuwe economie is groen

 

De tijdsgeest zit ons mee want economen en trendwatchers zijn het er over eens: ‘De economie van de toekomst is groen’. Lees meer over onze missie

 

College van bestuur

Het college van bestuur bestaat uit twee personen die als collegiaal bestuur verantwoordelijk zijn voor de stichting Wellant: 

Mevrouw drs. J.M.P. (Annemarie) Moons (voorzitter)
De heer drs. H.W.M. (Hans) Jansen (lid)

U kunt contact opnemen met het college van bestuur via de secretaris: mevrouw drs. L.B. (Liesbeth) de Wit 

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) is toezichthouder van de stichting Wellant en ziet erop toe dat het college van bestuur goed functioneert. De raad van toezicht benoemt en beoordeelt de leden van het college van bestuur. Ook heeft de raad van toezicht een adviesrol en kan fungeren als klankbord. Daarnaast moet de Raad een aantal besluiten van het college van bestuur goedkeuren.

 

De raad van toezicht bestaat uit: 

Prof.dr. M.J.M. Vermeulen (voorzitter)
Mw. dr. H.H.M. Scholtes
Mw. drs. J.A. van Wijngaarden
Mw. mr. R.M. Bergkamp (vicevoorzitter)
Mw. drs. H.K. Sluiter MEM

 

U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via de secretaris: mevrouw drs. L.B. (Liesbeth) de Wit 

 

Documenten: toezichtkader

Medezeggenschap

Wellantcollege kan niet zonder medewerkers, ouders en studenten die hun hart laten spreken en hun stem willen laten horen. Ze zijn vertegenwoordigd in de:

 

  • Ondernemingsraad
  • (Centrale) ouderraad
  • (Centrale) studentenraad
Feiten en cijfers

Wellantcollege is een toonaangevende, professionele onderwijsinstelling met scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. Wellantcollege biedt vmbo-onderwijs (23 locaties) en mbo-opleidingen (11 locaties). Zo'n 1.400 medewerkers maken dat mogelijk voor 13.000 vmbo- en mbo-leerlingen. Het aantal leerlingen per locatie ligt tussen de 300 en 1.200.

Wellantcollege verzorgt cursussen & trainingen vanuit de verschillende kenniscentra die gekoppeld zijn aan onze mbo-scholen.

Focus: Je kunt niet overal het beste in zijn.

 

We richten ons daarom op de volgende thema's:

 

  • Voedsel en gezondheid
  • Water, urban green en klimaat 
  • Agrobusiness en groene technologie 
  • Leefomgeving (inclusief bloem)
  • Diermanagement