De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Klimaat, energie, water, voeding en welzijn van mens en dier zijn grote en dringende vraagstukken voor onze planeet. Technologie, digitalisering en robotisering bieden mogelijke oplossingen.

 

Internationaal - van bedrijfsleven tot overheid tot wetenschap - groeit de behoefte aan een nieuwe generatie vakmensen die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons leven en onze leefomgeving te verbeteren. Nederland loopt hierin voorop als kweekvijver van talent.

 

Welkom bij Wellant!

Met een breed pakket aan opleidingen, 29 locaties en 4800 stagebedrijven in binnen- en buitenland staan onze 1200 docenten en medewerkers klaar om de aanstormende generatie vakmensen een plek in die nieuwe samenleving te geven. Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Met een soepele doorstroom tussen beide opleidingen. Wij staan voor modern, gevarieerd onderwijs: van koken tot urban green development, en van gezonde dieren tot watermanagement.

 

Met alle aandacht voor de persoonlijke groei en talenten van iedere leerling en student. Met kleinere scholen, waar iedereen elkaar kent en bedrijfsleven, regio en ouders actief samenwerken. En met een veelzijdige aanpak, waarin docenten, studenten en leerlingen samen die nieuwe wereld van nu en morgen verkennen en verbeteren.

 

Wellant. Welbewust beter.

College van bestuur

Het college van bestuur bestaat uit twee personen die als collegiaal bestuur verantwoordelijk zijn voor de stichting Wellant: 

Mevrouw drs. J.M.P. (Annemarie) Moons (voorzitter)
De heer drs. A.R.G. (Gabe) van der Zee (lid)

Portefeuilleverdeling college van bestuur

 

U kunt contact opnemen met het college van bestuur via bestuur@wellant.nl

 

Documenten:

Raad van toezicht

De raad van toezicht is toezichthouder van stichting De Drie AOCs. Wellantcollege is onderdeel van deze stichting. Zie ook yuverta.nl. De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur goed functioneert. De raad van toezicht benoemt en beoordeelt de leden van het bestuur. Ook heeft de raad van toezicht een adviesrol en kan fungeren als klankbord. Daarnaast moet de raad van toezicht een aantal besluiten van het bestuur goedkeuren.

 

De raad van toezicht bestaat uit: 

Dhr. prof.dr.ir. L.A. den Hartog (voorzitter)

Dhr. drs. W. Smink (vicevoorzitter)

Mw. mr. R.M. Bergkamp

Mw. drs. H.K. Sluiter

Dhr. B.A.J. Haarman

Dhr. drs.ing. J.B.J.P. Lemmen

Mw. C.M. Fleuren – van den Berg

 

 

U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via de secretaris: mevrouw drs. L.B. (Liesbeth) de Wit 

 

Documenten:

 

Medezeggenschap

Wellantcollege kan niet zonder medewerkers, ouders en studenten die hun hart laten spreken en hun stem willen laten horen. Ze zijn vertegenwoordigd in de:

 

  • Ondernemingsraad
  • (Centrale) ouderraad
  • (Centrale) studentenraad
Feiten en cijfers

Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier.

Wij staan voor modern gevarieerd onderwijs: van koken tot urban green development, en van gezonde dieren tot watermanagement. 

 

Wellantcollege heeft 29 locaties (20 vmbo en 9 mbo), 1.200 medewerkers en 12.000 leerlingen en studenten.

 

Wellantcollege verzorgt cursussen & trainingen vanuit de verschillende kenniscentra die gekoppeld zijn aan onze mbo-scholen.

Jaarverslag

Bekijk en download onze jaarverslagen.

Focus: Je kunt niet overal het beste in zijn.

 

We richten ons daarom op de volgende thema's:

 

  • Voedsel en gezondheid
  • Water, urban green en klimaat 
  • Agrobusiness en groene technologie 
  • Leefomgeving (inclusief bloem)
  • Diermanagement