Factuuradres en gegevens 

 

digitaalfacturen@wellant.nl

 

Via de post kan ook (maar digitaal is sneller):

Wellantcollege

Postbus 445

3990 GE Houten

 

Bedrijfsnaam: Wellantcollege.

Wellantcollege is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

KvK-nummer: 27177194

Fiscaal nummer: 80.81.14.256.

 

Uw factuur verwerken wij graag juist en tijdig, daarom verzoeken wij u de factuur

  • digitaal te versturen naar: digitaalfacturen@wellant.nl;
  • te adresseren aan: Stichting Wellant, Randhoeve 2c, 3992 XH Houten;
  • in een leesbaar PDF-formaat aan te leveren;
  • de kostenplaatscode van de locatie(s)/unit(s) op de factuur te vermelden en ook het juiste grootboekrekeningnummer (dit is een vijfcijferige code).

 

  • als er bij de opdracht een kostendrager is meegegeven, dient u deze ook op de factuur te vermelden.
  • als u een verzamelfactuur stuurt, is het van belang dat u in de specificatie per locatie/unit de bedragen inclusief BTW aangeeft.
  • als uw factuur ten laste van een project valt, dan dient u het projectnummer, de kostenplaats van het project (bijv. P-MBO) en het bijbehorende grootboekrekeningnummer op de factuur te vermelden.

    Voor vragen over een projectfactuur kunt u contact opnemen met het projectbureau via projectmanagementenbeheer@wellant.nl.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij Wellantcollege, als opdrachtgever, voor het juist doorgeven van de opdrachtcodering.

Maar het is ook goed om hier (nogmaals) aan te geven wat wij nodig hebben om uw factuur juist en tijdig te kunnen verwerken.

 

Tevens is het voor u van belang om te weten dat wij een betalingstermijn van 28 dagen aanhouden vanaf de factuurdatum tot aan de betaling.

 

Vragen?

Neem contact op met onze crediteurenadministratie:

- via de mail: crediteuren@wellant.nl

- of telefonisch via 030-6345248.