Aquaponics

Bij Wellant mbo in Rotterdam is het internationale Aquaponics Training Centre geopend. Aquaponics is een gesloten systeem om voedsel te verbouwen, waarbij het kweken van vissen en schaaldieren de benodigde voedingsstoffen opleveren voor het kweken van groenten. Een duurzame en innovatieve manier van voedselproductie dus. Samen met scholen uit andere landen zet Wellant een netwerk van meerdere trainingscentra op. 

Aquaponics Training Centre

Regioleren

Regioleren gaat over het intensief samenwerken tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs om de ontwikkelagenda van de regio te kunnen realiseren.

 

Een van de voorbeelden van regioleren is de samenwerking die Wellantcollege met de Stichting Blauwzaam heeft in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Met elkaar wordt gewerkt aan het realiseren van initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is.  

 

Zo is er gezamenlijk gewerkt aan:

  • Geen tak de regio uit, een project waar snoeihout wordt versnipperd en als biomassa wordt gebruikt. Studenten hebben het logistieke plan ontwikkeld en uitgevoerd. Dit project levert een bijdrage aan de ambitie om een CO2 neutrale regio te worden.
  • Lammetjeswiel, een natuur- en recreatiegebied in Alblasserdam. Dit gebied wordt opnieuw ingericht. Studenten ontwikkelen hiervoor plannen en werken mee aan de realisatie daarvan. 
regioleren
Regioleren

Studenten Green Tec winnen prijs met innovatief en duurzaam idee

Wellant mbo studenten Green Tec winnen prijs met innovatief en duurzaam idee
Studenten Green Tec winnen prijs met innovatief en duurzaam idee

De studenten Green Tec van Wellantcollege Delft wonnen deze eervolle prijs met hun innovatieve idee  “Power Plant”, een plantenmuur waarmee energie kan worden opgewekt voor het opladen van een mobiele telefoon.

 

Over Power Plant had de jury het volgende oordeel: 'Power Plant is een mooie innovatie en zal zeker door bedrijven als eyecatcher in de hal of ontvangstruimte worden neergezet. Het levert stroom op voor het opladen van een smartphone, en werkt positief voor het imago dat het bedrijf voor duurzaamheid en innovatie wil uitstralen. Het geeft op een ludieke en innovatieve manier aan dat het bedrijf investeert in MVO/duurzaamheid.'
Voor dit winnende idee was veel belangstelling van de pers, van het AD tot (zelfs internationale!) vakbladen. Een mooi voorbeeld van de innovatieve kracht van onze Green Tec-ers!

 

Next education

Wellantcollege werkt mee aan het traject ‘Next Education’, ter ondersteuning van de roadmap next economie van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Afbeeldingsresultaat voor next economy rotterdam

 

 

Food for the future

Wellantcollege maakt onderdeel uit van Food for the future, waarin onderwijsinstellingen (samen met het bedrijfsleven en de overheid) in de regio Rotterdam een transitie voorbereiden om nieuwe generatie medewerkers op te leiden voor de foodsector.

Afbeeldingsresultaat voor food for the future