Op 7 en 14 februari en 7 en 14 maart vier WORKSHOPS voor agrariërs uit de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden met Coen ter Berg, Edith Finke, Rene Jochems

 

.

In vier op elkaar aansluitende workshops wordt dieper ingegaan op de verschillende aspecten die de bodem beïnvloeden. Met behulp van eigen bodemprofielen en metingen wordt gekeken naar onze eigen bodem. Naar aanleiding van uw eigen leervragen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen landbouw en natuur.

 

 

De vier workshops vinden plaats tussen 13.00- 16.00 uur op het Wellantcollege De Bossekamp Ottoland en zijn gratis toegankelijk.

Aanmelden voor de workshops kan door een mail te sturen naar ottoland@wellant.nl