Algemeen


Bieden jullie ook praktijkonderwijs aan?
Nee, wij zijn een vmbo-school. Wij bieden basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg aan.

Hoeveel kinderen zitten er gemiddeld in een klas?

  • In een BB klas zitten rond de 17 leerlingen
  • In een KB klas zitten rond de 25 kinderen
  • In een GL klas zitten rond de 27 kinderen


Hoeveel tijd ben je gemiddeld kwijt aan huiswerk in de brugklas?
Dat is heel moeilijk te zeggen. Sommige leerlingen krijgen al het maakwerk al af in de les en zullen thuis alleen nog leerwerk hebben. Andere leerlingen hebben meer tijd nodig voor beide.

Hoe ziet het rooster eruit? Wat zijn de schooltijden?
Wij hebben een 50 minuten rooster. Het eerste uur begint om 8.30 uur, het 8e uur eindigt om 16.05 uur. Wij hebben drie pauzes verspreid over de dag.

Welke vakken bieden jullie aan in de onderbouw?
Nederlands, Engels, biologie, skills, LO, techniek, BVO, vaste carrousel, carrousel oriëntatie of themaklas, burgerschap, mens en maatschappij (aardrijkskunde/ geschiedenis).

 

Welke extra ondersteuning bieden jullie?
Wij bieden verschillende ondersteuning aan: van faalangsttraining, SOVA training tot individuele begeleiding bij de trajectvoorziening. Indien u daar specifieke vragen over heeft, neem dan gerust contact op met onze ondersteuningscoördinator, dhr. E. Huijts via ea.huijts@wellant.nl.

 

Wat bieden jullie voor dyslexie/dyscalculie?
Binnen de school krijg je een dyslexiepas. Hiermee kunnen leerlingen gebruik maken van tijdsverlenging en Kurzweil.

 

Wat zijn de te verwachten schoolkosten?
Net als andere scholen, vragen wij een bijdrage aan de schoolkosten van uw dochter/zoon. Dit bedraagt voor onze school €150 euro per jaar (exclusief themaklas of meerdaagse reis).

Moet ik een IPad aanschaffen? Welke kosten zijn hieraan verbonden?
Om uw dochter/zoon voor te bereiden op zijn of haar toekomst werken wij met digitale leermiddelen. Bij ons werken daarom alle leerlingen met een iPad. Wellant dekt 25% van de kosten. De schatting is dat de kosten voor ouders rond de 300 euro zijn. Deze kosten kunnen variëren van het aanbod van Apple.

Wat is jullie sector/profiel?
Wij zijn een groenschool. Dit betekent dat je examen doet in het beroepsgerichte praktijkvak Groen. Hierin zitten verschillende onderdelen in: dier, plantenteelt, voeding, tuinaanleg, bloem.

 

We begrepen dat Wellant/de Groenstrook straks niet meer bestaat een andere naam heeft..
Vanaf schooljaar ‘21/’22 krijgt Wellantcollege een nieuwe naam. We gaan met twee andere groene scholen (Citaverde en Helicon) samen verder als Yuverta. Voor jou verandert er niet direct iets, behalve dan dat je nieuwe school een andere naam krijgt. Door samen te gaan, zorgen we ervoor dat we ons onderwijs nog beter voor je maken en blijven we persoonlijk en dichtbij.

Kijk voor meer informatie op www.yuverta.nl


Hoe verloopt de inschrijfprocedure?
Wij volgen hierin de kernprocedure Amstelland. Dat betekent dat leerlingen in de week van 1 maart zich kunnen inschrijven op hun school naar keuze. Zoals de corona maatregelen nu zijn, zullen wij dit op school doen. 1 leerling kan 1 ouder meenemen en wij werken dan in tijdslots. Klik hier om je daarvoor aan te melden.

Profiel Groen


Wat is profiel Groen?
Profiel groen is het profiel wat wij aanbieden op school. In de onderbouw zie je deze vakken terug in de vaste carrousel (dier, plant, groen, voeding, bloem) In de bovenbouw heet het profiel groen: bestaande uit 4 profieldelen: groene productie, tussen productie en verkoop, vergroening stedelijke omgeving en groene vormgeving en verkoop. Daarnaast kunnen leerlingen in de onderbouw en bovenbouw themaklassen/ keuzedelen kiezen.

Is profiel groen verplicht?
Ja, iedereen op school doet examen in het profiel groen.

Kunnen leerlingen dan alleen door naar een groen mbo?
Nee, met een bij ons behaald diploma kan een leerling nog naar iedere sector. Daar besteden wij met LOB (loopbaan en oriëntatie begeleiding) aandacht aan. Wel zien wij een (groot) deel van de leerlingen doorstromen in groen.

Wat is het verschil tussen de vaste carrousel en de carrousel oriëntatie?

  • De vaste carrousel is voor iedere leerling in de onderbouw verplicht. Hierin krijgen de leerlingen alle vakken in een roulatieschema aangeboden die in de bovenbouw in het examen zitten.
  • Carrousel oriëntatie kun je kiezen. Bij de inschrijving op de Groenstrook geef je aan of je in een themaklas wil (tec, paard of kookklas) of de carrousel oriëntatie.
  • In de carrousel oriëntatie kies je iedere periode een ander thema waar je in gaat werken. Dit kan bijvoorbeeld sport& recreatie, techniek, duurzaamheid of kunst zijn. 

 

Welke themaklassen hebben jullie?
Tec-, paard- en kookklassen. 

Kan iedereen voor een themaklas kiezen?
Ja, iedereen kan voor een themaklas kiezen.

Wordt iedereen geplaatst in de themaklas naar keuze?
Wij proberen iedereen te plaatsen in een themaklas naar keuze. Echter, bij te veel aanmeldingen voor een themaklas wordt er geloot.

 

Wat zijn de kosten van een themaklas?
Dit hangt af van de gekozen themaklas:
Kook en tec bedragen rond de €80.
Paard bedraagt rond de €300. 

 

Meer informatie?
Voor persoonlijke vragen over bijvoorbeeld ondersteuning of dat u niet weet of de school wel écht bij uw kind past, kunt u bellen met ons: 0297- 38 49 49