De schoolse vakken

Net als op andere scholen krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, NASK (natuur- en scheikunde), biologie, mens en maatschappij en Duits (alleen bij GL). Naast de wettelijk verplichte vakken krijg je ook Op Maat-uren, godsdienst, ICT en carrousel.

Praktijkvakken

Leren door doen. In de onderbouw volg je praktijklessen. Deze lessen hebben allemaal te maken met groen. De lessen zijn opgedeeld in blokken van 12 weken en wisselen per periode, zodat je steeds iets anders doet. Samenwerken staat centraal tijdens deze lessen. Naast het volgen van het reguliere programma kun je ook themaklassen volgen. Klik hier voor meer informatie over onze themaklassen. Vanaf het derde jaar krijg je 6 uur per praktijkles tijdens de Groen+ uren. Bij alle praktijkvakken leer je algemene vaardigheden zoals, goed lezen van de opdracht en samenwerken met medeleerlingen.

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt.

Bovenbouw

Hier bereid je je voor op het mbo of havo en volg je het examenprogramma. De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw vakkenkeuze uit het profiel Groen. Doe je TL/mavo dan volg je, in plaats van een beroepsgericht vak, een extra algemeen vak. Volg je de GL of TL/mavo, dan maak je ook een sectorwerkstuk.