Schooltijden

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden

Onze lessen worden ingeroosterd van het eerste tot en met het achtste uur.

lessen en pauze tijden tijden dinsdag
1e les 08.30 - 09.20 09.15 - 10.00
2e les 09.20 - 10.10 10.00 - 10.45
pauze
3e les 10.25 - 11.15 11.00 - 11.45
4e les 11.15 - 12.05 11.45 - 12.30
pauze
5e les 12.35 - 13.25 13.00 - 13.45
6e les 13.25 - 14.15 13.45 - 14.30
pauze
7e les 14.30 - 15.20 geen les
8e les 15.20 - 16.10 geen les

Vakanties

Vakanties en vrije dagen Data
Herfstvakantie 19 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Pasen 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie (incl. Pasen en Koningsdag) 22 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaartsdag 21 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020
Les vrij 2 september 2019, 28 oktober 2019, 6 januari 2020, 16 en 17 juli 2020