Wellantcollege Amersfoort is een moderne school waar je les krijgt door middel van doelgericht, leerlinggestuurd leren. Dat doen we met speciale lesprogramma’s die zijn gericht op samenwerken en leren in de 21ste eeuw. We gebruiken daarvoor moderne middelen, methoden en technieken die jou extra voordeel geven. Het onderwijs op Wellant sluit aan op wat jij doet én kan. Lees hier meer over leerlinggestuurd leren.

Maak kennis met Wellant vmbo Amersfoort