Aanmelden

U wilt uw kind aanmelden bij Wellant vmbo Amersfoort. Hiervoor is minimaal een vmbo basis advies van de basisschool nodig.

Bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt per leerling gekeken of wij kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft. U wordt verzocht om, als uw kind in groep 8 zit, in een zo vroeg mogelijk stadium, contact op te nemen met de school zodat wij een passend advies kunnen geven.

 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met het begeleidingsteam begeleiding.amersfoort@wellant.nl

 

 

Procedure voorlopige inschrijving naar definitieve inschrijving

Uiterlijk 1 april 2021 (i.p.v. 16 maart vanwege corona) ontvangen wij het ingevulde inschrijfformulier  samen met een kopie van het geldige paspoort of identiteitsbewijs van uw kind óf een bewijs van uitschrijving van de basisschool.

 

De meeste basisscholen verzamelen de inschrijvingen en sturen deze in één keer naar ons toe. Zij zorgen er dan voor dat het formulier van uw zoon of dochter bij ons komt. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van deze voorlopige inschrijving. 

Wanneer alle gegevens van de basisschool door ons zijn ontvangen  en eventuele aanvullende testen positief zijn beoordeeld door de aannamecommissie, is de aanmeldingsprocedure voltooid en de inschrijving definitief. Alle ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk woensdag 9 juni 2021 de bevestiging van inschrijving. In deze brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend voor leerlingen en de ouderavond op woensdag 7 juli 2021 (N.B. Deze data zijn Amersfoortbreed afgesproken).

 

U krijgt tijdig bericht van ons mocht uw kind niet worden toegelaten op onze school.

Advies basisschool

Het schooladvies van de basisschool is leidend. In een gesprek met de basisschool (de warme overdracht) wordt de aanmelding van uw kind besproken en het dossier doorgenomen. Indien nodig wordt u, met uw zoon of dochter, uitgenodigd voor een gesprek op onze school.

Zij-instroom

Tot uiterlijk 15 mei kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor leerjaar 2 of 3 van het schooljaar erop. De aanmelding wordt in behandeling genomen als het volledige dossier is aangeleverd en als we contact hebben gehad met de huidige school. Daarna volgt er een kennismakingsgesprek met u en uw zoon/dochter. Binnen 6 weken ontvangt u bericht of uw zoon/dochter geplaatst kan worden. Indien er geen plek is, zal uw kind geplaatst worden op een wachtlijst.

 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met het begeleidingsteam begeleiding.amersfoort@wellant.nl

 

Wij kunnen helaas geen passend onderwijs bieden aan leerlingen

  • met een intelligentiequotiënt lager dan 75
  • met ernstig internaliserend of externaliserend probleemgedrag
  • met leerlingen die fysieke medische verzorging nodig hebben van onderwijsgevenden