Kleine, veilige school

Wellant vmbo en mavo Amersfoort is een kleine en veilige school. We hebben ongeveer 350 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel.

Begeleiding

Je eerste aanspreekpunt is altijd je mentor. Hij of zij kent jou goed en je kunt bij je mentor met alles terecht. Maar soms heb je een beetje extra begeleiding of hulp nodig. Dat kan zijn omdat je dyslexie hebt, je niet lekker in je vel zit of omdat je last hebt van faalangst. Gelukkig doen we er alles aan om jou te helpen. Bijvoorbeeld door gesprekken met je te voeren of je een training te laten volgen. Als je dyslectisch bent, krijg je een dyslexiepasje. Hierop staat hoe de leraren het voor jou makkelijker kunnen maken. Zo kun je bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor het maken van toetsen. In het eerst jaar heb je de mogelijkheid tot het volgen van een sociale-vaardigheidstraining.

Dyslexie

Heb je moeite met lezen of schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Er zijn speciale testen om dit te onderzoeken. Als dyslexie is vastgesteld, is dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie hebt, want dan kunnen we je beter helpen en er extra op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een tekst met een groot lettertype of de tekst via een koptelefoon. Onze coördinator onderwijsondersteuning bepaalt samen met jou wat voor jou de beste ondersteuning is.

Faalangst

De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat je jezelf erg druk blijft maken. Bijvoorbeeld bij een proefwerk, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je helpen daarmee om te gaan.

Veiligheid in en om de school

We vinden het belangrijk dat jij te thuis voelt. Dat je vrienden hebt en mag zijn wie je bent. Tijdens de mentorlessen besteden we hier veel aandacht aan. We gebruiken hierbij de methode ‘Leefstijl’. De docenten houden goed in de gaten dat de sfeer in de klas fijn is en dat je het naar je zin hebt op school. Daar werk jij ook aan mee. Dat is prettig voor jou, maar ook voor anderen.

We zorgen ook dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen. Ook hangen er op een aantal belangrijke punten in school camera's, om alles in de gaten te houden.

Anti-pest beleid

Om pesten te voorkomen besteedt onze school veel aandacht aan het welbevinden van de leerlingen. Dit doen wij op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Op schoolniveau doen wij dit bijvoorbeeld door het gebruiken van omgangsregels en er is een anti-pestcoördinator. Op groepsniveau doen wij dit bijvoorbeeld door te werken met groepsplannen en daarnaast maken mentoren gebruik van ‘Leefstijl’. Op individueel niveau bieden wij een SoVa-training aan en daarnaast ondersteunt het begeleidingsteam leerlingen in het vergroten van hun weerbaarheid. Als er sprake is van pesten worden alle partijen (pestende leerling, gepeste leerling, de klas, ouders, mentor en anti-pestcoördinator) betrokken bij het oplossen van dit probleem.