Leerlingen starten bij ons in een zogenaamd dakpanklas. Dit zijn klassen met leerlingen van twee niveaus. Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (BB/Kb) of kadeberoepsgerichte- en gemengde leerweg (KB/GL). In de tweejarige onderbouw bekijken we met elkaar welk niveau het beste bij een leerling past. Aan het eind van klas 2 wordt bepaald in welke leerweg de leerling eindexamen gaat doen. Bij ons kun je examen doen in de volgende leerwegen: 

Theoretische leerweg/mavo (TL) 

Als je makkelijk leert en graag theoretische lessen volgt, dan is de theoretische leerweg geschikt voor jou. Je doet examen in 6 theoretische vakken. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) en soms naar de havo. 

Wil je meer weten over Wellant mavo Amersfoort? Klik dan hier: Amersfoort

 

Gemengde leerweg (GL)

Het niveau van de gemengde leerweg is gelijk aan het niveau van de theoretische leerweg (TL). Je doet examen in vijf theoretische vakken en in plaats van een zesde theorievak heeft de gemengde leerweg een extra groen praktijkvak.

Het is mogelijk om examen te doen in een extra theorievak. Dan moet je natuurlijk wel goede cijfers halen en het gaat altijd in overleg met school. Je diploma kan dan na het examen omgezet worden in het vmbo-diploma theoretische leerweg.

Met een diploma van de gemengde leerweg kun je soorstromen naar niveau 4 van het mbo of de havo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

Als je liever in de praktijk bezig bent en het niet erg vindt om ook uit boeken te leren is de KB-richting geschikt voor jou. Zes uur per week volg je groene praktijkvakken. Je doet examen in vier theoretische en twee groene praktijkvakken. Na het examen kun je doorstromen naar niveau 3 van het mbo of de gemengde leerweg.

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

Een beetje theorie, want zonder theorie geen diploma, maar liever leer je door te doen. Ook hier volg je zes uur per week groene praktijkvakken. Je doet examen in vier theoretische en twee groene praktijkvakken. Na het examen kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo of de kaderbeoepsgerichte leerweg.